Välkommen
till Kultur Upplands-Bro
Kultur

Lapset ja nuoret 6-16 vuotta

Foto: Mostphotos

Upplands-Bron kunnassa on 6-16-vuotiaita lapsia ja nuoria runsaat 3100. Näistä lähes 3000 käy peruskoulua. Yli 1000 lasta on ilmoittautuneena vapaa-ajankotiin (fritidshem).

Esikoululuokka

Esikoululuokka on koulumuoto, joka kuuluu julkiseen koululaitokseen. Yleensä lapset aloittavat esikoululuokan sinä vuonna jolloin he täyttävät kuusi vuotta. Esikoululuokka on lapselle vapaaehtoinen mutta kunnalle pakollinen. Upplands-Bron kunnassa sen laajuus on 20-25 tuntia viikossa. Toiminta noudattaa koulun lukuvuotta ja on maksutonta. Lisätietoa ruotsiksi täältä.

Pakollinen peruskoulu 1.-9. vuosikurssit

Upplands-Brossa on 10 kunnallista och 3 yksityistä peruskoulua. Lisätietoa ruotsiksi täältä.


----------------------------------------------------------------------------------------

I Upplands-Bro kommun finns drygt 3100 barn i åldern 6 - 16 år. Av dessa går nästan 3000 i grundskolan. Över 1000 barn är inskrivna på frtitidshemmen.

Förskoleklass

Förskoleklass är en skolform inom det offentliga skolväsendet. Barn börjar i allmänhet i förskoleklass det år då de fyller sex år. Förskoleklassen är frivillig för barnen men obligatorisk för kommunen. I Upplands-Bro kommun omfattar den 20 - 25 timmar/vecka. Verksamheten följer skolans läsår och är avgiftsfri.

Mer information om val av skola

Den obligatoriska grundskolan år 1-9

I Upplands-Bro finns 10 kommunala och 3 enskilda grundskolor. Via menyerna till vänster kan du ta del av mer information och dessutom möjlighet att komma direkt till respektive grundskolas hemsida, Läs mer om kommunens olika skolor här

KontaktSidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-04-04
Biljettskrivare

Biljett­­information

Flera av våra evenemang har fri entré, vissa behöver du anmäla dig till medan andra har drop-in. Till våra gästspel och filmvisningar behöver du köpa biljett.

Mer biljettinformation


Foto på Kulturhuset

Öppettider och
Hitta hit

Hitta till Kulturhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro Centrum och läs om tillgängligheten.

Våra öppettider och information

danssaTsning 2017

Kommunkoreograf Ingrid Olterman Dans gästar hela året!

Mer om danssatsningen