Välkommen
till Kultur Upplands-Bro
Kultur

Kysymyksiä ja vastauksia: 0-5 vuotiaat lapset

Foto: Mostphotos

Mikä on esikoulu?

Esikoulu (kutsuttiin ennen päiväkodiksi) on 1. heinäkuuta 2010 lähtien ollut osa koululaitosta. Esikoulu on oma koulumuotonsa, jolla on oma opetussuunnitelma. Esikouluun otetaan 1–6-vuotiaita lapsia.

Henkilökunnan koulutus vaihtelee, mutta esikoulussa on aina oltava myös korkeakoulututkinnon suorittaneita esikoulunopettajia. Lapsiryhmien koko vaihtelee, riippuen mm. lasten iästä. Tavallisesti ryhmissä on 15–20 lasta.

Toiminnassa noudatettavia ohjausasiakirjoja ovat koululaki ja esikoulun opetussuunnitelma.

 

Voinko valita haluamani esikoulun?

Kyllä, Upplands-Brossa perheet voivat valita haluamansa esikoulun. Lapsi sijoitetaan toivomuksen mukaan, mikäli kyseisessä paikassa on tilaa. Jos toivomassasi esikoulussa ei ole tilaa, sinulle tarjotaan toista vaihtoehtoa. Kunta pyrkii mahdollisuuksien mukaan täyttämään vanhempien toiveet, mutta jos monilla on samansuuntaiset toiveet, lapselle saatetaan tarjota paikkaa esikoulusta, joka ei ole vanhempien ensisijainen toive. Poikkeustapauksissa saatetaan myös tarjota paikkaa toisesta kunnanosasta.

 

Milloin esikoulupaikkaa on haettava?

Voit asettua jonoon, kun lapsi on kolmen kuukauden ikäinen, mutta lapsi voi saada esikoulupaikan aikaisintaan vuoden ikäisenä. Paikkoja on eniten jaossa elokuussa, koska monet lapset siirtyvät tällöin esikoululuokalle. Muina aikoina voi olla vaikeampi saada paikkaa haluamastaan esikoulusta.

 

Miten paikkaa voi hakea?

Esikoulupaikkaa haetaan kunnan sähköisestä verkkopalvelusta. Hakemuksessa on mainittava kolme ensisijaisesti toivottua esikoulupaikkaa. Täytettyäsi sähköisen hakemuksen saat vahvistuksen hakemuksesi rekisteröimisestä. Yhteishakuun kuulumattomiin yksityisiin esikouluihin vanhempien on otettava itse yhteyttä.

Jos et ole kirjoilla Upplands-Bron kunnassa, sinun on tehtävä jompikumpi seuraavista asioista, jotta voimme käsitellä kunnan sähköiseen palveluun rekisteröimäsi hakemuksen.

  1. Jos olet muuttamassa Upplands-Bron kuntaan, sinun tulee lähettää kopio vuokra- tai kauppasopimuksesta, joka osoittaa, että pian asut kunnassa.
  2. Jos aiot jatkossakin asua toisessa kunnassa, sinun on täytettävä erityinen hakemus voidaksesi käyttää Upplands-Bron tarjoamia lastenhoitopalveluja. Ilmoita hakemuksessa, mistä erityisestä syystä haluat käyttää Upplands-Bron lastenhoitopalveluja.

Hakemuslomake löytyy tästa

Hakemus lähetetään osoitteeseen Upplands-Bro kommun Utbildningskontoret 196 81 Kungsängen

 

Millaiset ovat jonotussäännöt?

Pyrimme täyttämään vanhempien ensisijaisen toiveen aina kun se on mahdollista. Jos johonkin esikouluun tai perhepäiväkotiin on jonoa, sovellamme seuraavia sääntöjä:

  • Hakemuksen jättöpäivä toimii jonotuspäivänä.
  • Sisaretu: Etusija koskee lapsia, joille haetaan paikkaa esikoulusta, jossa heidän jollakin sisaruksellaan jo on paikka. Paikkoja ei varata sisaruksille etukäteen.
  • Koululain 8 luvun 9 §:n mukaista erityistä tukea tarvitseville lapsille tarjotaan paikka erityisen harkinnan mukaan.
 

Voinko vierailla esikouluissa osatakseni valita sopivan?

Kyllä, ota siinä tapauksessa yhteyttä esikoulun johtajaan vierailuajan sopimista varten.

 

Voinko hakea paikkaa toisesta kunnasta?

Kyllä, esikoululapset voivat saada kunnan maksaman paikan myös toisesta kunnasta tai kunnan ulkopuolella sijaitsevasta yksityisestä esikoulusta. Vanhemmat maksavat paikasta perittävän maksun omaan kotikuntaansa.

 

Milloin saan tiedon paikasta?

Syksyllä (elokuu–lokakuu) jaettavista paikoista ilmoitetaan juhannukseen mennessä. Muina aikoina jaettavista paikoista emme pysty antamaan tarkkaa tietoa paikkatarjouksen ajankohdasta. Saat tarjouksen sähköpostitse tai tekstiviestillä (tai molemmilla tavoilla) riippuen siitä, minkä tavan valitsit hakemusta tehdessäsi. Tarjoukseen on vastattava sähköisessä palvelussa 10 päivän kuluessa. Jos emme saa vastaustasi 10 päivän kuluessa, hakemuksesi poistetaan.

 

Entä jos kieltäydyn paikasta?

Voit halutessasi kieltäytyä tarjotusta paikasta. Jos paikkatarjous vastaa ensisijaista valintaasi mutta haluat silti jäädä jonoon, hakemuksesi saa uuden jonotuspäivän. Jos paikkatarjous ei vastaa ensisijaista valintaasi, saat pitää alkuperäisen jonotuspäiväsi.

 

Voinko edelleen jonottaa ensisijaiseen valintaani, vaikka lapseni käy jo toista esikoulua?

Voit, sille ei ole mitään estettä. Sinun tulee vain ilmoittaa toiveestasi, kun otat tarjotun paikan vastaan.

 

Voinko vaihtaa esikoulua?

Kyllä, voit hakea vaihtoa. Vaihto on paras tehdä elokuussa uuden toimintavuoden alkaessa.

 

Peritäänkö maksu kaikilta?

Kaikilta veronalaista tuloa saavilta henkilöiltä peritään maksu. Maksu maksetaan joka vuosi kahdeltatoista kuukaudelta riippumatta siitä, käytetäänkö paikkaa koko vuoden vai ei.

Tässa on lisää tietoa

 

Mitkä tulot vaikuttavat maksun suuruuteen?

Tietoa maksusta ja taksoista

 

Peritäänkö maksu kaikilta kuukausilta?

Kyllä, maksu peritään vuoden 12 kuukaudelta siitä päivästä lähtien, jolloin lapsi aloittaa esikoulussa. Lapsen aloittaessa esikoulussa hänelle tarjotaan korkeintaan kaksi viikkoa kestävä maksuton perehdyttäminen.

 

Peritäänkö maksu myös silloin, kun lapsi on sairas?

Kyllä, mutta jos lapsen sairaus jatkuu yhtäjaksoisesti yli 30 päivää, maksua vähennetään 31. päivästä lähtien 1/30 päivää kohti. Sairaus on aina todistettava lääkärintodistuksella.

 

Mitä yksityisiä esikouluja Upplands-Bron kunnassa toimii?

Upplands-Brossa on useita yksityisiä esikouluja ja pedagogisia hoitomuotoja (perhepäiväkoteja).

Yhteystiedot löytyvät tästä

 

Onko esikoulu kiinni kesällä?

Esikoulut ovat auki myös kesäisin, mutta koska lapsia on tällöin vähemmän, tekevät samalla alueella toimivat esikoulut yleensä yhteistyötä. Lapsesi saatetaan tällöin sijoittaa muutamaksi viikoksi toiseen esikouluun. Esikoulut ilmoittavat perheille omista järjestelyistään.

 

Olen hakenut esikoulupaikkaa lapselleni, mutta sitä ei ole tarjottu hoitotakuun määräämänä aikana. Onko minulla oikeutta taloudelliseen korvaukseen, koska kunta ei ole pystynyt hoitamaan velvoitteitaan?

Ei. Upplands-Bron kunta ei maksa korvausta perheille, joille ei voida myöntää esikoulupaikkaa hoitotakuun määräämänä aikana. Kunta ei voi lain mukaan maksaa tämän tyyppisiä korvauksia.

 

Miten pitkä on irtisanomisaika?

Irtisanomisaika on 1 kuukausi, ja se lasketaan siitä päivästä, jolloin irtisanominen rekisteröidään sähköiseen palveluun. Irtisanomisajalta peritään maksu, vaikka paikkaa ei käytettäisi. Jos lapsi saa uuden paikan kolmen kuukauden kuluessa, väliajalta peritään maksu takautuvasti.

 

Mitä tapahtuu, jos en ilmoita tulotietojani?

Jos tulotietoja ei ilmoiteta, esikoulupaikasta peritään korkein maksu voimassa olevan taksan mukaan.

 

Miten usein tuloissa tapahtuvat muutokset on ilmoitettava?

Uudet tulotiedot on ilmoitettava joka kerta, kun tulot muuttuvat. Maksu muuttuu seuraavana kuukautena.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Frågor och svar - barn 0-5 år

Vad är förskola?

Förskola (det som tidigare kallades dagis) ingår sedan 1 juli 2010 i skolväsendet och är en egen skolform med en egen läroplan. Förskolan tar emot barn i åldrarna1 till 6 år.

Personalen har olika utbildning, men det måste finnas förskollärare, som har högskoleutbildning. Antalet barn i grupperna varierar, beroende bland annat på vilka åldrar de är i. Det är vanligt med grupper på ca 15 – 20 barn.

Skollagen och förskolans läroplan är styrdokument och ska följas.

Får jag välja förskola?

Ja, familjer i Upplands-Bro kan fritt välja förskola. Barn placeras efter önskemål i den mån förskolan har plats. Om det inte finns plats i den förskola du önskat, blir du erbjuden ett annat alternativ. Kommunen strävar efter att så långt det är möjligt tillgodose föräldrarnas önskemål, men om många har samma önskemål så kan det förekomma att plats erbjuds som inte överensstämmer med föräldrarnas förstahandsönskemål. Undantagsvis kan erbjudande om plats i annan kommundel förekomma.

När ska jag ansöka om plats i förskolan?

Du kan ställa dig i kö när ditt barn är tre månader gammalt, men barnet kan tidigast placeras i förskolan när det har fyllt ett år. Det är enklare att få plats i augusti eftersom många barn går över till förskoleklass. Under årets övriga tider kan det vara svårare att få plats på den förskola du önskar.

Hur ansöker jag om plats?

Ansökan skall ske via kommunens e-tjänst. I ansökan ska tre önskemål om viss förskola anges. När du gjort ansökan i e-tjänsten får du en bekräftelse på att din ansökan registrerats. Fristående förskolor som inte är med i den gemensamma kön måste du själv kontakta.

Om du inte är folkbokförd i Upplands-Bro kommun behöver du göra en av följande två saker för att vi ska kunna behandla din ansökan som du registrerar i e-tjänsten:

  1. Om du kommer att flytta till Upplands-Bro kommun ska du skicka in kopia på hyres- eller köpekontrakt som visar att du snart är bosatt i kommunen
  2. Om du även i fortsättningen kommer att vara bosatt i en annan kommun ska du fylla i en särskild ansökan om att få barnomsorg i Upplands-Bro. Du ska i den ansökan ange vilka särskilda skäl du har för att få barnomsorg i Upplands-Bro

 

Skicka handlingarna till Upplands-Bro kommun Utbildningskontoret 196 81 Kungsängen

Hur fungerar köreglerna?

Utgångspunkten är att föräldrarnas förstahandsönskemål ska tillgodoses så långt det är möjligt. Om det uppstår en kö till viss förskola eller visst familjedaghem gäller följande regler:

  • Anmälningsdatum gäller som ködatum
  • Syskonförtur: Förtur gäller för syskon, om plats önskas vid den förskola där annat syskon är placerat. Inga platser reserveras i avvaktan på syskonet.
  • Barn i behov av särskilt stöd enligt skollagen 8 kap 9 § anvisas plats efter särskild prövning.

Får jag besöka förskolorna så att jag vet vilken jag ska välja?

Ja, kontakta chefen på förskolan för att komma överens om tid för besök.

Kan man söka plats i en annan kommun?

Ja, för förskolebarn finns möjlighet att få plats betald i en annan kommun eller i en fristående förskola som är belägen utanför kommunen. Föräldrarnas avgift brukar betalas till hemkommunen.

När får jag besked om plats?

För höstens intag (augusti — oktober) får du besked innan midsommar. För intag vid övriga tider på året kan vi inte ge dig ett exakt besked om när just du får erbjudande om plats. Du får ditt erbjudande via e-post eller sms (eller både och), beroende på hur du själv valt när du gjort din ansökan. Erbjudandet ska besvaras i e-tjänsten inom 10 dagar. Har du inte svarat inom 10 dagar avregistreras din ansökan.

Vad händer om jag tackar nej till en plats?

Du kan tacka nej till erbjuden plats. Om platserbjudandet motsvarar ditt 1:a handsval och du väljer att stå kvar i kö, får din ansökan nytt ködatum. Om platserbjudandet inte motsvarar ditt förstahandsval behåller du ditt ködatum.

Kan jag få stå kvar i kön till mitt förstahandsval medan mitt barn går på en annan förskola?

Ja, det går bra. Du meddelar detta när du tackar ja till erbjuden plats.

Kan jag byta förskola?

Ja, du kan ansöka om byte. Byte av plats får företrädesvis ske i augusti i samband med nytt verksamhetsår.

Ska alla betala avgift?

Alla som har skattepliktiga inkomster betalar avgift. Avgift avläggs för tolv månader per år oavsett närvaro.

Finns det en betalningsfri månad?

Nej, avgiften betalas tolv månader om året med start den dagen som barnet börjar i förskolan. När barnet kommer första gången till förskolan erbjuds högst två veckors avgiftsfri inskolning.

Måste jag betala när mitt barn är sjukt?

Ja, men vid barns sjukdom som varar sammanhängande mer än 30 dagar reduceras avgiften från den 31 dagen med 1/30 per dag. Sjukdomen skall alltid styrkas med läkarintyg.

Vilka fristående förskolor finns det i Upplands-Bro kommun?

I Upplands-Bro finns flera fristående förskolor och pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Är det sommarstängt i förskolan?

Förskolorna har öppet även på sommaren men eftersom antalet barn då är lägre brukar flera förskolor inom samma område samverka. Det kan alltså hända att ditt barn får gå i en annan förskola än den vanliga under några veckor. Varje förskola informerar om vilka rutiner som gäller för dem.

Jag har sökt förskoleplats för mitt barn och har inte erbjudits plats inom garantitiden. Får jag någon ekonomisk kompensation för att kommunen inte uppfyller garantin?

Nej det får du inte. Upplands-Bro kommun kommer inte betala ut ersättning till de familjer som inte får en förskoleplats inom garantitiden. En kommun kan inte, enligt lag, betala ut ersättning av det slaget.

Hur lång uppsägningstid är det?

Uppsägningstiden är 1 månad och räknas från den dag du registrerar uppsägningen i e-tjänsten. Uppsägningstiden är avgiftsbelagd, även om platsen inte utnyttjas. Om barnet placeras på nytt inom en tremånadersperiod tas retroaktiv avgift ut för den mellanliggande tiden.

Vad händer om jag inte lämnar in en inkomstuppgift?

Lämnas inte begärda inkomstuppgifter debiteras högsta avgift enligt gällande taxa.

Hur ofta ska jag redovisa inkomständringar?

Vid varje inkomständring skall ny inkomstuppgift lämnas. Avgiften ändras påföljande månad.

Kontakt

Relaterad information

Det finns ingen relaterad information angiven till denna sida.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-04-25
Biljettskrivare

Biljett­­information

Flera av våra evenemang har fri entré, vissa behöver du anmäla dig till medan andra har drop-in. Till våra gästspel och filmvisningar behöver du köpa biljett.

Mer biljettinformation


Foto på Kulturhuset

Öppettider och
Hitta hit

Hitta till Kulturhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro Centrum och läs om tillgängligheten.

Våra öppettider och information

Novelltävling

Delta i vårens stora novelltävling!

Upplands-Bro bibliotek utlyser en novelltävling för dig som är
mellan 9 och 19 år.

Läs mer om tävlingen