Välkommen
till Kultur Upplands-Bro
Kultur

Kysymyksiä ja vastauksia: 16-20 vuotiaat nuoret

Mitä tapahtuu, jos en pääse mihinkään valitsemaani koulutukseen?

Jos todistuksesi ei riitä hakemaasi ohjelmaan, oman koulusi tai Upplands-Bron lukion opinto- ja ammatinvalinnanohjaaja voi auttaa sinua löytämään lukiopaikan toisesta ohjelmasta tai koulusta. Sen vuoksi on tärkeää hakea useampia vaihtoehtoja. Myös haettujen paikkojen järjestyksellä on merkitystä. Listallasi ylimpänä oleva paikka on ensisijainen valintasi. Jos haluat vaihtaa valintojen järjestystä, vaihto lasketaan muutosvalinnaksi. Se tarkoittaa, että joudut tällöin hakujonossa viimeiseksi, riippumatta todistuksestasi. Mieti siis jo hakemusta täyttäessäsi helmikuussa, mihin järjestykseen haluat valintasi laittaa.

Jos minulla on tarpeeksi pisteitä kaikkiin hakemiini koulutuksiin, saanko paikan kaikista voidakseni sitten valita haluamani koulutuksen?

Ei, ratkaisevaa on se, mihin järjestykseen laitat koulutukset. Sinut hyväksytään listallasi ylimpänä olevaan koulutukseen, johon pisteesi riittävät.

Millä todistuksella koulutuksiin haetaan?

Lukioon haetaan helmikuussa, ja ensimmäinen valinta tehdään syyslukukauden todistuksen perusteella. Valintaan voidaan tehdä muutoksia huhti-toukokuussa. Lopullinen valinta tehdään kesäkuussa peruskoulun päättötodistuksen perusteella.

Voiko peruskoulun päättötodistusta korottaa tenttimällä?

Kyllä, jos sinulta puuttuu todistus yhdessä tai useammissa aineissa. Normaalisti tämä tehdään yksilöllisessä opetusohjelmassa, jossa on mahdollista opiskella seitsemää peruskoulun 16 pakollisesta aineesta.

Jos haluat korottaa jotakin todistustasi tenttimällä, voit tehdä sen omassa peruskoulussasi. Yhden aineen tenttiminen maksaa noin 500 kruunua. Tällöin ei ole mahdollista saada opetusta.

Miten opintotukea haetaan?

Saat opintotukea automaattisesti aloittaessasi lukiossa. Sitä ei siis tarvitse hakea. Opintoavustusta maksetaan lukiossa kokopäiväisesti opiskeleville siihen kevätlukukauteen saakka, jolloin oppilas täyttää 20 vuotta. Opintoavustusta maksetaan kymmeneltä kuukaudelta vuodessa.

Voinko vaihtaa opinto-ohjelmaa?

Voit tehdä muutoksia hakemukseesi muutosjakson 27.4.–13.5. aikana. Jos sinut on hyväksytty johonkin opinto-ohjelmaan ja/tai olet aloittanut ohjelman opiskelun, se on sinun ohjelmasi. Jos jossakin ohjelmassa sattuisi vapautumaan paikkoja, voit yleensä vaihtaa ohjelmaa elokuussa tai syyskuun alussa. Vaihto luonnontieteellisestä ohjelmasta yhteiskuntatieteelliseen sujuu usein hyvin, mikäli paikkoja on vapaana. Muut ohjelmat voivat olla sen verran erikoisia, että jos haluat vaihtaa ohjelmaa, sinun pitää tehdä uusi hakemus ennen seuraavan lukuvuoden alkua.

Mitä eroa on kunnallisella ja yksityis- eli vapaakoululla?

Kunnallinen lukio kuuluu Ruotsin julkiseen koulutoimeen ja toimii kunnan tai maakäräjien alaisuudessa. Vapaakoululla on toinen päämies (omistaja), esimerkiksi yritys tai yhdistys. Vapaakoulut ovat avoimia kaikille ja ne noudattavat opetussuunnitelmaa ja kansallisia kurssisuunnitelmia. Erityispedagogiikkaa soveltavilla kouluilla saattaa olla oma opetussuunnitelma ja omia kurssisuunnitelmia. Tällaisia ovat esimerkiksi Waldorf-koulut. Kunnallisten koulujen tavoin myös vapaakoulut vastaanottavat oppilaita koko Ruotsista. Opinnot rahoitetaan oppilaiden kotikuntien maksamilla kunnallisilla avustuksilla. Vapaakoulut eivät saa periä oppilasmaksuja tai ilmoittautumis-, jonotus- tai rekisteröintimaksuja.

Voinko hakea toisessa kunnassa toimivaan lukio-ohjelmaan?

Kyllä. Kaikki Tukholman läänissä asuvat oppilaat hakevat nykyisin samoin ehdoin. Oppilaat hyväksytään todistuksen perusteella.

Minut on hyväksytty toisessa kunnassa olevaan lukioon. Voinko saada täysihoitolisää?

Kyllä, tietyissä tapauksissa. Kysy neuvoa opinto- ja ammatinvalinnanohjaajalta.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Frågor och svar: ungdomar 16-20 år

Vad händer om man inte kommer in på något av alternativen man sökt?

Räcker inte dina betyg för att tas in till någon av de program du sökt till kan du få hjälp av studie- och yrkesvägledaren på din skola eller Upplands-Brogymnasiet med att hitta en gymnasieplats på ett annat program eller en annan skola. Därför är det viktigt att söka många alternativ. Rangordningen på dina val är också viktig. Har du kommit in på ett högre val så är det alltid det som gäller. Vill du byta till ett alternativ som du rangordnat lägre räknas det som ett sent ändringsval. Det innebär att du, oberoende av betyg, hamnar sist i kön till det lägre rangordnade valet. Tänk därför noga igenom dina alternativ och i vilken ordning du vill rangordna dem redan vid ansökningen i februari.

Om jag har tillräckliga poäng för alla mina utbildningar, kommer jag då in på alla så att jag kan välja?

Nej, det är i vilken ordning (rangordning) du gör dina val som är avgörande. Man kommer in på den högst prioriterade utbildningen man sökt och har poäng till.

Vilket betyg är det man söker på?

Du söker till gymnasiet i februari och sedan görs en preliminär antagning på ditt julbetyg. Du kan göra ändringar i ditt val under april-maj. I juni görs slutintagningen och då är det ditt slutbetyg som räknas.

Kan man tentera upp grundskolebetyg?

Ja, om man saknar betyg i ett/flera ämnen. I normalfallet gör du det på individuella programmet som totalt erbjuder sju av de 16 obligatoriska ämnena på grundskolan.

Vill du tentera upp något betyg så ska du kunna göra det på din gamla grundskola.  Om du vill tentera upp ett betyg, så kostar det cirka 500 kr. Ingen undervisning erbjuds.

Hur söker man studiestöd?

Det får du automatiskt när du börjar gymnasiet. Du behöver alltså inte ansöka om studiestöd. Studiebidrag får den som studerar heltid på en gymnasieskola till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Det betalas ut under tio av årets tolv månader.

Kan jag byta program?

Det går bra att göra ändringar i din ansökan under ändringsvalsperioden 27 april till 13 maj Är du väl antagen och/eller har börjat på ett program så är det detta program som gäller. Skulle det uppstå lediga platser på något program kan du normalt byta till det under augusti och några dagar i september. Vill du byta från Naturvetenskapsprogrammet till Samhällsprogrammet brukar det gå bra under förutsättning att det finns plats. Övriga program är så unika i sitt innehåll så kommer du på att du vill byta en bit in på terminen får du vänta till nästa läsår och göra en ny ansökan.

Vad är det för skillnad på en kommunal skola och en friskola?

En kommunal gymnasieskola ingår i det offentliga skolväsendet i Sverige och drivs av en kommun eller landsting. Friskolor (fristående skolor) har en annan huvudman (ägare), till exempel ett företag eller en förening. De fristående skolorna är öppna för alla och de följer läroplanen och de nationella kursplanerna. Skolor med specialpedagogik kan ha egen läroplan och kursplaner, till exempel Waldorfskolor. Precis som de kommunala skolorna tar friskolorna in elever från hela Sverige. De finansieras genom kommunala bidrag från elevernas hemkommuner. Friskolor får inte ta ut elevavgifter eller anmälnings-, kö- eller registreringsavgifter.

Kan jag söka till gymnasieprogram i andra kommuner?

Ja, det kan du. Nu söker alla elever i Stockholms län på samma villkor. Det är betygen som avgör.

Jag har kommit in på en gymnasieutbildning i en annan kommun. Kan jag få inackorderingstillägg?

Ja, under vissa förutsättningar. Tala med din studie- och yrkesvägledare.

 

Kontakt

Relaterad information

Det finns ingen relaterad information angiven till denna sida.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-04-04
Biljettskrivare

Biljett­­information

Flera av våra evenemang har fri entré, vissa behöver du anmäla dig till medan andra har drop-in. Till våra gästspel och filmvisningar behöver du köpa biljett.

Mer biljettinformation


Foto på Kulturhuset

Öppettider och
Hitta hit

Hitta till Kulturhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro Centrum och läs om tillgängligheten.

Våra öppettider och information

Novelltävling

Delta i vårens stora novelltävling!

Upplands-Bro bibliotek utlyser en novelltävling för dig som är
mellan 9 och 19 år.

Läs mer om tävlingen