Välkommen
till Kultur Upplands-Bro
Kultur

Hautaus, kuolemantapaus

Foto: Mostphoto

Hautaus, kuolemantapaus

Useimmissa Ruotsin kunnissa hautauksista vastaa Ruotsin kirkko. Ruotsin kirkko tarjoaa hautausseremonian, tilat, tuhkauksen ja hautapaikan.

Ruotsin kirkon hautausseremonian saavat kaikki Ruotsin kirkon jäsenet. Muihin uskontokuntiin kuuluville Ruotsin kirkko tarjoaa tilat oman seremonian järjestämiseen.

Hautausmaksu kattaa hautauksen

Kaikki Ruotsin väestökirjanpitoon merkityt maksavat verojen yhteydessä hautausmaksun. Kaikki Ruotsin kirkkoon kuuluvat maksavat myös kirkollismaksua. Myös muut kirkot ja uskontokunnat voivat periä ns. jäsenmaksun.

Hautausmaksu sisältää seuraavat palvelut, joihin kaikilla on oikeus:

 • hautapaikan tai vastaavan paikan yleisellä hautausmaalla 25 vuoden ajan
 • hautauksen johon kuuluu haudan kaivaminen, täyttö ja haudan viimeistely
 • tuhkauksen
 • tilan ruumiin säilytystä ja hyvästelyä varten
 • tilat hautajaisseremoniaa varten vailla uskonnollisia symboleja

Tietyt kulut maksaa kuolinpesä

Kuolinpesä maksaa kulut, joita hautausmaksu ei kata. Esimerkiksi:

 • kuljetuksen kuolinpaikasta ruumishuoneeseen, jos maakäräjät tai kunta perii siitä maksun.
 • kantajat
 • arkun ja koristeet
 • hautakiven
 • haudan hoidon

Siviilihautaus on oma valinta

Jokainen voi halutessaan valita tunnustuksettoman siviilihautauksen. Tällöin omaiset voivat valita paikan, missä hautausseremonia pidetään. Se voidaan pitää hautausmaan kappelissa, kotona tai yhdistyshuoneistossa. Siviilihautajaiset voidaan pitää myös kirkossa, jos seurakunta antaa siihen luvan.

Seremonian voi suorittaa siviilihautauksen toimittaja. Mutta yhtä hyvin kelpaa sukulainen tai ystävä. Kunta voi valita siviilihautauksen toimittajan.

Hautausasiamies auttaa

Lääninhallitus valitsee hautausasiamiehen. Asiamies pitää huolen siitä, että kaikki hautajaisiin liittyvä järjestyy. Hän toimii linkkinä Ruotsin kirkon ja kaikkien siihen kuulumattomien välillä. Mahdollisista ongelmista tai muutostoiveista voi soittaa hautausasiamiehelle.

Perunkirjoitus tai kuolinpesäilmoitus tehdään aina

Kun joku kuolee, omaisten tulee aina suorittaa perunkirjoitus. Verovirasto hoitaa perunkirjoitukset, ja perunkirjoituslomakkeita saa sieltä. Ellei kuollut omista mitään, tai jos rahat riittävät vain hautaukseen, kuolinpesäilmoituksen tekee kunnan Sosiaalivirasto. Sosiaalivirastolla on vastuu myös hautajaisten järjestämisestä, ellei kuolleella ole sukulaisia tai ketään muuta, joka hoitaisi hautauksen.

Hautaustoimisto voi auttaa sekä hautausseremonian että perunkirjoituksen järjestämisessä.

 

 

Begravning, dödsfall

I de flesta svenska kommuner har Svenska kyrkan ansvar för begravningar. Svenska kyrkan erbjuder begravningsceremoni, lokal, kremering och gravplats.

Svenska kyrkans begravningsceremoni är till för alla som är medlemmar i Svenska kyrkan. Tillhör man ett annat religiöst samfund erbjuder Svenska kyrkan plats för en egen ceremoni.

Begravningsavgiften betalar begravningen

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift genom sin skatt. Alla som tillhör Svenska kyrkan betalar också en kyrkoavgift. Även andra kyrkor och trossamfund kan ta ut en så kallad medlemsavgift.

Det som ingår i begravningsavgiften och som alla har rätt till är:

 • En gravplats eller motsvarande på en allmän begravningsplats under 25 år.
 • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av graven.
 • Kremering.
 • En lokal för förvaring och visning för att kunna ta avsked.
 • En lokal för en begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Dödsboet betalar vissa kostnader

Dödsboet betalar de kostnader som begravningsavgiften inte täcker.

Exempelvis:

 • Transport från platsen där dödsfallet inträffat till bårhus om landstinget eller kommunen tar ut en avgift.
 • Bärare.
 • Kista och dekorationer.
 • Gravsten.
 • Skötsel av graven.

Borgerlig begravning är ett eget val

Alla som vill kan välja en borgerlig begravning utan religiös anknytning. Då kan de efterlevande välja var begravningsceremonin ska vara. Den kan vara till exempel i ett kapell på gravgården, hemma eller i en föreningslokal. En borgerlig begravning i en kyrka kan också gå bra, om församlingen ger tillstånd.

Det finns borgerliga begravningsförrättare som kan hålla i ceremonin. Men det går också bra om en släkting eller vän gör det. Kommunen kan utse begravningsförrättare.

Begravningsombuden kan hjälpa till

Länsstyrelsen utser begravningsombud. Ombudet ska se till att allt med begravningar fungerar och vara en länk mellan Svenska kyrkan och alla som inte är medlemmar där. Om det är några problem eller något man vill ändra på går det bra att ringa till begravningsombudet.

Bouppteckning eller dödsboanmälan görs alltid

När en person avlider ska de efterlevande göra en bouppteckning. Blankett för att göra bouppteckning finns hos Skatteverket, som har hand om bouppteckningar. Om den döde inte äger något och om pengarna bara räcker till begravningen ska kommunens socialförvaltning i stället göra en dödsboanmälan. Socialförvaltningen har också ansvar för att ordna med begravning om den döde inte har några släktingar eller någon annan som kan göra det.

En begravningsbyrå kan hjälpa till både med att ordna en begravningsceremoni och med bouppteckning.

 

 

Kontakt

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-04-11
Biljettskrivare

Biljett­­information

Flera av våra evenemang har fri entré, vissa behöver du anmäla dig till medan andra har drop-in. Till våra gästspel och filmvisningar behöver du köpa biljett.

Mer biljettinformation


Foto på Kulturhuset

Öppettider och
Hitta hit

Hitta till Kulturhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro Centrum och läs om tillgängligheten.

Våra öppettider och information

Novelltävling

Delta i vårens stora novelltävling!

Upplands-Bro bibliotek utlyser en novelltävling för dig som är
mellan 9 och 19 år.

Läs mer om tävlingen