Välkommen
till Kultur Upplands-Bro
Kultur

Juomavesi

Mälarenista saatava juomavesi puhdistetaan Järfällan kunnassa sijaitsevassa Görvälnin vesilaitoksessa. Upplands-Bron kunta kuuluu Norrvattenin kuntaliittoon yhdessä 13 muun pohjoisen Suur-Tukholman alueella sijaitsevan kunnan kanssa, joissa asuu yhteensä noin 500 000 kuluttajaa. Norrvatten huolehtii Görvälnin vesilaitoksesta sekä jäsenkuntien runkovesijohtoverkostoista. Görvälnin vesilaitoksella Mälarenin veden puhdistuksessa käytettävät menetelmät ovat kemiallinen saostus, pikasuodatus hiekkakerroksen läpi, desinfiointi ja pH-arvon säätäminen. Görvälnin vesilaitos tuottaa vuosittain noin 45 miljoonaa m³ vettä, josta noin 1,7 miljoonaa m³ toimitetaan Upplands-Bron kuntaan.

Voit lukea lisää Norrvattenista osoitteesta www.norrvatten.selinkki toiselle sivustolle

Juomaveden laatua koskevat vaatimukset

Koska juomavesi on tärkein elintarvikkeemme ja kaiken elämän edellytys, juomaveden laadulle asetetaan tiukat vaatimukset. Juomavedelle asetettavia vaatimuksia säädellään Ruotsin elintarvikeviraston laatimien säännösten perusteella. Veden laatu on analysoitava säännöllisin väliajoin, jotta voidaan osoittaa, että se täyttää elintarvikeviraston asettamat raja-arvot.

Juomaveden laatu Upplands-Brossa

Juomavesi on Upplands-Brossa erittäin hyvälaatuista, mutta ruoanlaitossa ja juomana käytettävää vettä kannattaa silti valuttaa, kunnes se tuntuu kylmältä ja raikkaalta. Tämä on tarpeen erityisesti, jos hana on ollut jonkin aikaa käyttämättä. Älä käytä juomana ja ruoanlaitossa lämmintä vettä, koska vain kylmä vesi luokitellaan elintarvikkeeksi.

Veden kovuus ja pH-arvo

Veden kovuus saattaa vaihdella hieman vuodenaikojen mukaan, mutta normaalisti se on keskikovaa tai pehmeähköä, 5–6 ºdH (saksalaisia kovuusasteita). Talvella vesi on hieman pehmeämpää. Pyykin- ja astianpesuaine tulee annostella pehmeän veden mukaan, jolloin pesuainetta kuluu vähemmän ja pesutulos on parempi. Veden pH-arvo on 8,0–8,5.

Onko juomavetesi laadussa ongelmia?

Onko sinulla mielipiteitä asuntosi veden laadusta? Ota yhteyttä kunnan vesi- ja jätehuollosta vastaavaan osastoon, jonka yhteystiedot näkyvät yläoikealla.

Upplands-Bron kunnan juomavesijohdot

Upplands-Bron kunnan vesijohtoverkosto on noin 110 km pitkä. Vesihuollon hyvän toimivuuden takaamiseksi vesijohtoverkostoa huolletaan ja kunnostetaan jatkuvasti. Meillä on henkilökuntaa valmiina ympäri vuorokauden mahdollisten vuotojen korjaamiseksi. Lue lisää kohdasta Huoltopalvelut vasemmalla olevan linkin kautta.

Vesitorni

Tibblen vesitorni huolehtii siitä, että vedenpaine kuluttajiemme vesijohdoissa pysyy aina sopivana. Torni toimii myös vesivarastona, jos Norrvattenin vesitoimitukset sattuisivat tilapäisesti estymään.

DRICKSVATTEN

Drickvattnet tas från Mälaren och renas i Görvälnverket som ligger i Järfälla kommun. Upplands-Bro kommun är medlem i kommunförbundet Norrvatten tillsammans med 13 andra kommuner i norra Storstockholm, med totalt ca 500 000 konsumenter. Norrvatten driver vattenverket Görvälnverket och huvudvattenledningsnätet ut till medlemskommunerna. I Görvälnverket renas Mälarens vatten genom kemisk fällning, snabbfiltrering genom sandbäddar, desinfektion och pH-justering. Görvälnverket producerar årligen ungefär 45 miljoner m³ varav ca 1,7 miljoner m³ levereras till Upplands-Bro kommun.

Du kan läsa mer om Norrvatten genom att gå in på www.norrvatten.selinkki toiselle sivustolle

Krav på dricksvattenkvalité

Eftersom dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv ställs det hårda krav på dricksvattnets kvalité. I Sverige är det Livsmedelsverket som tar fram föreskrifter som reglerar vilka krav som ska ställas på dricksvattnet. Vattnet måste därför regelbundet analyseras för att visa att det klarar de gränsvärden som Livsmedelsverket har bestämt.

Dricksvattnets kvalitet i Upplands-Bro

Ur kranarna i Upplands-Bro kommun rinner vatten av mycket god kvalitet men spola gärna vattnet tills det känns kallt och friskt innan det tas till matlagning eller dryck. Detta gäller speciellt om vattnet stått stilla i kranen en tid. Använd inte varmvatten till dryck och matlagning, det är bara kallvatten som är klassat som livsmedel.

Vattnets hårdhet och pH-värde

Vattnets hårdhet kan variera något med årstiderna men är normalt medelhårt på gränsen till mjukt, mellan 5-6 ºdH (tyska grader). Under vintertid är vattnet något mjukare. Vid tvättmedels- eller diskmedelsdosering skall man dosera efter anvisningarna för mjukt vatten. Det ger lägre tvätt- och diskmedelsförbrukning och ett bättre tvätt- och diskresultat. Vattnets pH-värde varierar mellan 8,0-8,5.

Har du problem med kvaliteten på ditt dricksvatten?

Har du synpunkter på vattenkvaliteten i din bostad? Hör av dig till Kundcenter VA & avfall, se kontaktuppgifter uppe till höger.

Dricksvattenledningarna i Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommuns vattenledningsnät är ca 110 km långt. För att hålla vattenförsörjningen i god funktion pågår ett kontinuerligt underhålls- och renoveringsarbete. Det finns personal i beredskap, dygnet runt, för att åtgärda akuta läckor. Läs mer under Driftservice, följ länk till vänster.

Vattentornet

Vattentornet i Tibble gör att vattnet håller ett lagom tryck hos dig som konsument. Tornet fungerar även som vattenreserv vid eventuella kortare avbrott i vattenleveransen från Norrvatten.

Kontakt

Relaterad information

Det finns ingen relaterad information angiven till denna sida.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2015-05-18
Biljettskrivare

Biljett­­information

Flera av våra evenemang har fri entré, vissa behöver du anmäla dig till medan andra har drop-in. Till våra gästspel och filmvisningar behöver du köpa biljett.

Mer biljettinformation


Foto på Kulturhuset

Öppettider och
Hitta hit

Hitta till Kulturhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro Centrum och läs om tillgängligheten.

Våra öppettider och information

Novelltävling

Delta i vårens stora novelltävling!

Upplands-Bro bibliotek utlyser en novelltävling för dig som är
mellan 9 och 19 år.

Läs mer om tävlingen