Välkommen
till Kultur Upplands-Bro
Kultur

Jätteiden lajittelu ja käsittely

Kunta pyrkii huolehtimaan kuntalaisten kotitalousjätteestä mahdollisimman ympäristömyönteisellä ja taloudellisella tavalla. Jotta tämä olisi mahdollista, kaikkien kuntalaisten on lajiteltava jätteensä ja vietävä jätteet kunnan osoittamiin paikkoihin. Oikealla näkyvässä ympäristökalenterissa "Miljöalmanacka 2014" on lisätietoa jätteiden lajittelusta.

Kaikki kotitalousjäte (vihreä jäteastia) viedään Uppsalaan, missä jäte poltetaan ja sen sisältämä energia otetaan hyötykäyttöön. Jäte saa sen vuoksi sisältää vain poltettavaksi soveltuvia materiaaleja.

Kotitalouksien muista jätteistä huolehditaan ja niitä käsitellään sopivalla tavalla kunkin jätetyypin mukaan. Perusperiaatteen mukaisesti priorisoidaan materiaalin uudelleen- ja uusiokäyttöä. Vaarallisen jätteen käsittelylle on omat menetelmänsä, joita käyttämällä pyritään suojelemaan ympäristöä ja minimoimaan terveysriskit.

Rakennus- ja purkujäte

Rakennus- ja purkujäte on rakennusten kunnostustöissä syntyvää jätettä, jota ovat esim. puutavara, sisustustarvikkeet, ovet, vaatekomerot ja eristemateriaalit. Rakennus- ja purkujätteen joukosta on tärkeää poistaa mahdollinen vaarallinen jäte ja sähköjäte. Kunnan kierrätyskeskuksiin voidaan jättää pieniä määriä rakennus- ja purkujätettä (enintään 1 m³), minkä jälkeen materiaalista peritään maksu/m³. Jos käytät töissä rakennusfirmaa, jäte katsotaan yrityksen rakennusjätteeksi ja siitä peritään maksu.

Autonrenkaat ja romuautot

Vie vanhat autonrenkaat ensisijaisesti rengashuoltamoon, josta ostat uudet renkaat. Autonrenkaita voi jättää myös kunnan kierrätyskeskuksiin. Jos renkaissa on vanteet, niistä peritään maksu, jonka suuruus on tällä hetkellä 90 kr/kpl.

Autot voi viedä maksutta romuttamoon, jollainen tulisi olla 50 km:n säteellä tai omassa kunnassa. Voit löytää lähimmän romuttamon osoitteen verkkosivustosta www.bilsweden.selinkki toiselle sivustolle. Tee haku seuraavasti: Miljö/ Bilskrotning och återvinning/ Bilskrotar och mottagningsställen (Ympäristö/ Auton romuttaminen ja kierrätys/ Autoromuttamot ja vastaanottopisteet).

Sähköjäte                          

Myös kotitalouskoneet, matkapuhelimet, tietokoneet, pölynimurit ja muut johdon ja paristot/akun sisältävät tuotteet ovat vaarallista jätettä, jota ei saa laittaa kotitalousjätteen joukkoon. Tällaisten laitteiden komponentit, juotokset ja kotelot saattavat sisältää ympäristölle haitallisia aineita. Sähköjäte on vietävä kierrätyskeskukseen. Myös paristoja sisältävät laitteet lasketaan sähköjätteeksi ja jätetään joko kierrätyskeskukseen tai tällaisten laitteiden myyntipisteeseen.

 • Kaikilla omakotitaloilla on punainen rasia pienelektroniikkaa (hehkulamppuja, matkapuhelimia, paristoja ym.) varten. Kerää sähköjäte rasiaan ja vie rasia kierrätyskeskukseen tai sähköjätteen mobiiliin keräyspisteeseen. Sähköjäte voidaan myös noutaa kotoasi maksua vastaan.
 • Jos asut kerrostaloalueella, jossa on erityinen sähköjätteen keräyspiste, voit jättää sähköjätteesi sinne. Voit saada tarvittavat tiedot vuokranantajaltasi tai asumisoikeusyhtiöltäsi.

Pienparistot

Paristot sisältävät vaarallisia raskasmetalleja, kuten elohopeaa ja kadmiumia, eikä niitä saa sen vuoksi laittaa kotitalousjätteen joukkoon. Jätä paristot kunnan kierrätysasemilla oleviin paristonkeräysastioihin. Myös monissa päivittäistavaramyymälöissä ja eri asuntoalueilla on paristojen keräysastioita (nk. paristoholkkeja). Niitä on ulkotiloissa esimerkiksi kaikissa ostoskeskuksissa.

Etsi lähin paristoholkki

Voit kirjoittaa Batteriinsamlingen-sivustossa hakukenttään Upplands-Bro, jolloin näet paristoholkkien paikat kartalla!

Batteriinsamlingenin verkkosivustolinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Käytöstä poistetut jääkaapit ja pakastimet

Voidaan viedä kierrätyskeskukseen tai noutaa kotoa maksua vastaan.

Vaarallinen jäte

Jotkut roskat ovat vaarallista jätettä, jota ei saa laittaa muiden roskien joukkoon tai huuhtoa viemäriin! Vaarallinen jäte voi vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä, jos sitä ei käsitellä oikein.

Esimerkkejä vaarallisesta jätteestä:

 • Torjunta-aineet
 • Valokuvauskemikaalit
 • Liimat ja liuotteet
 • Öljy, glykoli ja käytetyt öljynsuodattimet
 • Hehkulamput, loisteputket ja energiansäästölamput
 • Pienparistot ja autojen akut
 • Suihkepullot
 • Voimakkaat kotitalouskemikaalit
 • Elohopealämpömittarit

Kotitaloudet voivat viedä vaarallisen jätteen jompaankumpaan kunnan kahdesta kierrätyskeskuksesta tai mobiiliin keräyspisteeseen. Kemikaalit on pakattava tiiviiseen pakkaukseen, josta käy ilmi pakkauksen sisältö. Yritykset eivät saa viedä vaarallista jätettä kunnan keräyspisteisiin.

Erityiskäsittelyä vaativa vaarallinen jäte:

Käytöstä poistetut lääkkeet, ruiskujen piikit ja kanyylit viedään apteekkiin, josta saa tätä varten erityisiä säiliöitä ja pusseja.

Painekyllästetty puu on vaarallista jätettä, joka tulee erottaa muusta puutavarasta ja jättää kierrätyskeskukseen.

Pakkaukset ja lehdet

Kaikki pakkaukset sekä sanoma- ja aikakauslehdet kuuluvat nk. tuottajan vastuun piiriin. Se tarkoittaa, että tuotteen hinta sisältää myös sen käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Pakkauksia voi jättää kunnan kierrätysasemille.

Lisätietoa on osoitteessa http://www.ftiab.se/229.htmllinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Karkeajäte

Karkeajäte on jätettä, joka on niin painavaa tai suurikokoista, ettei se mahdu kotitalouden tavalliseen jäteastiaan. Karkeajätettä ovat esimerkiksi vanha rikkinäinen sohva, puutarhakalusteet tai urheilutarvikkeet. Karkeajätettä voi jättää kunnan kierrätyskeskuksiin.

Maksua vastaan karkeajätettä voidaan myös noutaa kotoa. Voit myös halutessasi solmia sopimuksen karkeajätteen noutamisesta. Asiakaspalvelu voi antaa lisätietoa palvelun tilaamisesta ja siihen liittyvistä maksuista. Tästä voit lukea lisää karkeajätteen noutamisesta:

Tietoa karkeajäteastian vuokraajalle.

Biojäte

Kunnassa aloitetaan ruokajätteen kerääminen vuosien 2014 ja 2015 aikana. Saat hyvissä ajoin ennen keräämisen aloittamista lisätietoa ruokajätteen lajittelusta ja itseäsi koskevista käytännöistä.

Jos haluat huolehtia ruokajätteestä itse, voit tehdä rakennus- ja ympäristölautakunnalle kirjallisen ilmoituksen jätteen kompostoinnista. Kompostin tulee olla eristetty ja suojattu tuhoeläimiltä.

Puutarhajäte

Lehtiä, oksia ja muuta puutarhajätettä voidaan jättää kunnan kierrätyskeskuksiin. Jos puutarhajätettä on enemmän, sen voi jättää kierrätyskeskuksiin maksua (240 kr/m³, laskutetaan jälkikäteen) vastaan tai viedä maksutta Ragn-Sellsin Högbytorpin jätelaitokseen tiettyinä lauantaina.

Omakotitalon tai vapaa-ajanasunnon omistajat voivat tästä vuodesta lähtien myös solmia sopimuksen puutarhajätteen noutamisesta joka toinen viikko huhti–lokakuun aikana. Puutarhajäte kerätään kunnan toimittamaan erilliseen 370 litran astiaan, joka sisältyy tästä palvelusta perittävään 750 kruunun vuosimaksuun. Jos haluat tilata palvelun tai saada lisätietoa, ota yhteys kunnan vesi- ja jätehuollosta vastaavaan osastoon.


 

Svenska:

Sortering och behandling av avfallet

Kommunen eftersträvar att ta hand om hushållens avfall på bästa tänkbara sätt med hänsyn till miljö och ekonomi. För att det ska vara möjligt måste alla medverka genom att sortera avfallet och lämna det på det sätt som kommunen anvisar.

Klicka på "Miljöalmanacka 2015" i rutan till höger för mer information om hur ditt avfall ska sorteras.

Alla hushållssopor (det du slänger i gröna soptunnan) skickas till Uppsala där det förbräns och energin i avfallet tas omhand. Det är därför viktigt att soporna enbart innehåller material som lämpar sig för förbränning.

Övrigt avfall från hushållen omhändertas och behandlas på olika sätt, beroende på vilken avfallstyp och vilket materialslag det handlar om. Grundprincipen är att återanvändning och materialåtervinning ska prioriteras. Farligt avfall kräver särskilda metoder för att skydda miljön och minimera hälsoriskerna.

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall är avfall som uppkommer vid renovering t ex virke, inredningsdetaljer, dörrar, garderober och isoleringsmattor. Det är viktigt att du sorterar ut eventuellt farligt avfall och elavfall i ditt bygg- och rivningsavfall. Du kan lämna mindre mängder bygg- och rivningsavfall på kommunens kretsloppscentraler (max 1m³), avgift utgår därefter per varje påbörjad m³. Anlitar du ett företag som utför arbetet för dig betraktas avfallet som verksamhetsbyggavfall och lämnas mot avgift.

Däck och skrotbilar

Dina gamla däck ska i första hand lämnas på en gummiverkstad där du köper ett nytt däck. Det går även att lämna däck på kommunens kretsloppscentraler. För däck som lämnas med fälg tas en avgift ut. Avgiften är för närvarande 90 kr/ st.

Bilar kan du kostnadsfritt lämna till en bilskrot som ska finnas inom ett avstånd av 50 km eller inom den egna kommunen. Närmaste bilskrot hittar du på www.bilsweden.selinkki toiselle sivustolle, sök under Miljö/ Bilskrotning och återvinning/ Bilskrotar och mottagningsställen.

Elavfall

Hushållsapparater, mobiltelefoner, datorer, dammsugare och annat avfall med sladd och batteri är också farligt avfall och får inte slängas i hushållsavfallet. Detta beror på att komponenter, lödningar och höljen ofta innehåller miljöskadliga ämnen. Elavfall ska lämnas på kretsloppscentralen. Apparater med inbyggda batterier räknas också som elavfall och lämnas in på kretsloppscentralerna eller till försäljningsställen för sådana apparater.

 • Alla villahushåll har en röd box, för småelektronik (glödlampor, mobiltelefoner batterier etc). Den ska du använda för ditt elavfall och ta med dig till kretsloppscentralerna eller till den mobila insamlingen av elavfall. Du kan också beställa hämtning av elavfall mot avgift.
 • Om du bor i ett flerbostadsområde med särskild mottagningsplats för elavfall kan du lämna ditt elavfall där. Din hyresvärd eller bostadsrättsförening kan lämna information om detta.

Småbatterier

Batterier innehåller farliga tungmetaller som kvicksilver och kadmium och får inte kastas i hushållssoporna. Lämna dina batterier i någon av kommunens insamlingsbehållare på återvinningsstationerna eller kretsloppscentralerna. Det finns även insamling i många dagligvarubutiker och bostadsområden (så kallade batteriholkar). De finns placerade utomhus, till exempel i alla centrumanläggningar.

Här finns din närmaste batteriholk

Besök Batteriinsamlingen och skriv Upplands-Bro i sökfältet så får du fram en karta med inprickade behållare!

Batteriinsamlingens webplatslinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Kasserade kylskåp och frysar

Kan lämnas vid kretsloppscentralerna eller mot avgift hämtas vid fastigheten.

Farligt avfall

Vissa sopor är farligt avfall och får inte hamna i soppåsen och får inte heller spolas ner i avloppet! Farligt avfall kan skada hälsa eller miljö om det inte omhändertas på rätt sätt.

Exempel på farligt avfall:

 • Bekämpningsmedel
 • Fotokemikalier
 • Lim och lösningsmedel
 • Olja, glykol och begagnade oljefilter
 • Glödlampor, lysrör och lågenergilampor
 • Småbatterier och bilbatterier
 • Sprayflaskor
 • Starka hushållskemikalier
 • Kvicksilvertermometrar

Farligt avfall kan lämnas av hushållen hos kommunens två kretsloppscentraler eller via den mobila insamlingen. Kemikalier ska lämnas i tätt emballage som anger vad förpackningen innehåller. Företag får inte lämna farligt avfall till den kommunala insamlingen.

Farligt avfall med särskilda rutiner:

Kasserade läkemedel, sprutspetsar och kanyler lämnas till apotek. Apoteken lämnar ut särskilda behållare och påsar för detta.

Tryckimpregnerat trä är farligt avfall och ska sorteras ut från annat träavfall och lämnas på kretsloppscentralen.

Förpackningar och tidningar

Alla förpackningar och tidningar omfattas av så kallat producentansvar. Det innebär att i kostnaden för produkten ingår kostnaden för omhändertagande. Du kan lämna dina förpackningar på någon av kommunens återvinningsstationer. Läs mer på http://www.ftiab.se/linkki toiselle sivustolle

Grovavfall

Grovavfall är sådant avfall som är så tungt eller stort att det inte får plats i ditt sopkärl. Exempel på grovavfall är en trasig gammal soffa, trädgårdsmöbler, sportutrustning. Grovavfall kan du lämna på någon av kommunens kretsloppscentraler.


Matavfall

Under 2014 och 2015 inför kommunen separat insamling av matavfall. Du kommer i god tid innan insamlingen startar hos dig att få mer information om hur du ska sortera och vad som gäller just för dig.

Om du själv vill ta hand om ditt matavfall kan du efter skriftlig anmälan till bygg- och miljönämnden själv kompostera matavfallet. Komposten ska vara isolerad och skadedjurssäker.

Trädgårdsavfall

Löv, grenar, kvistar och annat trädgårdsavfall kan lämnas på kommunens kretsloppscentraler. Större mängder trädgårdsavfall mottas mot avgift (240 kr/m³, faktureras i efterhand) på kretsloppscentralerna eller kan lämnas avgiftsfritt på Ragn-Sells avfallsanläggning Högbytorp på vissa lördagar.

Från och med i år kan du som bor i småhus eller fritidshus även ha abonnemang med regelbunden hämtning av trädgårdsavfall vid fastigheten från maj till november.

Insamling av trädgårdsavfall ska ske i separat 370 liters kärl som tillhandahålls av kommunen och ingår i abonnemanget som kostar 750 kronor per år. För mer information och beställning kontakta Kundcenter VA & avfall.

Kontakt

Liityviä tietoja

Kundcenter vatten, avlopp och avfall

Teltid: 9.00-15.00

08-581 690 00

va.avfall@upplands-bro.se

VA-jour
070-235 21 06

Kundtjänst för slam och fett
08-558 061 60
slamtomning@relita.se
Jourtelefon: 0771-10 35 00

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-01-09
Biljettskrivare

Biljett­­information

Flera av våra evenemang har fri entré, vissa behöver du anmäla dig till medan andra har drop-in. Till våra gästspel och filmvisningar behöver du köpa biljett.

Mer biljettinformation


Foto på Kulturhuset

Öppettider och
Hitta hit

Hitta till Kulturhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro Centrum och läs om tillgängligheten.

Våra öppettider och information

Novelltävling

Delta i vårens stora novelltävling!

Upplands-Bro bibliotek utlyser en novelltävling för dig som är
mellan 9 och 19 år.

Läs mer om tävlingen