Välkommen
till Kultur Upplands-Bro
Kultur

Suomeksi

Upplands-Bron kunta kuuluu suomenkieliseen hallintoalueeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että suomenkielisillä kuntalaisilla on lailla suojattu oikeus puhua äidinkieltään asioidessaan kunnan virastossa.

 

Kunta saa valtionapua voidakseen parantaa suomenkielisten asukkaittensa mahdollisuutta käyttää äidinkieltään ollessaan yhteydessä kunnan viranomaisiin ja myös parantaa kunnan palveluja suomenkielisille. Tämä tarkoittaa muunmuassa sitä, että kunnan on taattava suomenkielisille kuntalaisille esikoulu ja vanhustenhoito, joko osittain tai kokonaan suomeksi. Suomenkielisillä asukkailla on mahdollisuus käyttää äidinkieltään ollessaan yhteydessä kunnan viranomaisiin kirjeitse, puhelimitse tai henkilökohtaisissa tapaamisissa.

Upplands-Bron kunnan projektityöntekijä kartoittaa suomenkielisten palvelujen tarpeita. Kunnassa on myös suomenkielinen sosiaaliohjaaja joka tekee yhteistyötä koulun sekä henkilö- ja perhehuollon parissa.  Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu muunmuassa ennalta ehkäisevää suojelutyötä nuorison piirissä. Kunnantalon suomenkielisellä puhelunvälittäjällä ja asiakaspalvelijalla Linda on kokemusta siitä että suomenkielisiä palveluja tarvitaan kunnassa.

– Monet asiakkaat ja erikoisest vanhukset ilostuvat suuresti kun he voivat puhua suomea kanssani.  Kyseessä on usein arkisista asioista kuten esimerkiksi mihin he voivat kääntyä saadakseen apua johonkin määrättyyn asiaan.

Linda auttaa myös yksinkertaisemmissa käännöstehtävissä.

Kunta tulee kääntämään erinäisiä tiedotteisa suomeksi.

Halutessasi enemmän tietoa ota yhteys

Kontaktcenterchef Susanne Schenström,  08-581 692 21
susanne.schenstrom@upplands-bro.se

 

 

Upplands-Bro ingår i det finska förvaltningsområdet, vilket innebär att de som bor i kommunen och talar finska till vardags också ska kunna göra det när man kontaktar kommunen. Den rättigheten är fastslagen i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Kommunen får statsbidrag för att förbättra finskspråkigas möjligheter till kontakt med kommunen och ge dem bättre service. Det innebär bland annat att finsktalande har rätt att helt eller delvis få förskola eller äldreomsorg på finska. Man ska också kunna använda sitt modersmål när man skriver, ringer eller på annat sätt kontaktar kommunen. Upplands-Bro kommun har anställt en projektledare som ska kartlägga vilka behov som finns i kommunen. Det finns också en finskspråkig fältassistent som arbetar tillsammans med skolan och med individ- och familjeomsorgen. Fältassistenten arbetar bland annat med förebyggande arbete i ungdomsmiljöer.

Behovet av att kommunicera med finskspråkiga medborgare är stort i kommunen. Det märker inte minst Linda som är finsktalande medarbetare i kommunens kontaktcenter.

– Många blir jätteglada när de upptäcker att de kan prata finska med mig. Det gäller inte minst äldre personer. Det handlar ofta om vardagsproblem som vart man vänder sig för att få hjälp i en viss fråga.

Linda hjälper också till med enklare översättningar.

Kommunen kommer också att producera en del informationsmaterial på finska.

För mer information

Kontaktcenterchef Susanne Schenström,  08-581 692 21 susanne.schenstrom@upplands-bro.se

Kontakt

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-05-24
Biljettskrivare

Biljett­­information

Flera av våra evenemang har fri entré, vissa behöver du anmäla dig till medan andra har drop-in. Till våra gästspel och filmvisningar behöver du köpa biljett.

Mer biljettinformation


Foto på Kulturhuset

Öppettider och
Hitta hit

Hitta till Kulturhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro Centrum och läs om tillgängligheten.

Våra öppettider och information

Novelltävling

Delta i vårens stora novelltävling!

Upplands-Bro bibliotek utlyser en novelltävling för dig som är
mellan 9 och 19 år.

Läs mer om tävlingen