Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Arbete på kommunal mark

För gräv och- schaktarbeten i Upplands-Bros mark krävs ett schakttillstånd. Sker gräv- och schaktarbeten dessutom i närheten av gator, vägar och gång- och cykelvägar krävs det en godkänd trafikanordningsplan. Inget arbete får påbörjas utan godkänt tillstånd.

Handläggningstiden för ansökningar är 15 arbetsdagar. Ansökan sker i e-tjänsten ISY Case och är avgiftsbelagd. Vid arbete utan tillstånd eller i strid med tillståndet kan anmärkningar och viten utfärdas.

E-tjänsten ISY Case

Ansökan om tillstånd för schakt och trafikanordningsplan görs via e-tjänsten ISY Case.

Här finner du e-tjänsten ISY Case.länk till annan webbplats

Här läser du mer om ansökansprocessen

Så här registrerar du en ny användare

Avgift

En avgift tas ut i sammband med handläggning av TA-planer och schakttillstånd.

Taxa för TA-planer och schakttillstånd.länk till annan webbplats

 

Anmärkningar och Viten

Anmärkningar och vitesuttag vid arbete på kommunal vägPDF

 

Trafikanordningsplaner

Nedan finns en länk till Trafikverkets sidor om arbete på väg och publikationen "För din och trafikanterna säkerhet" samt till Sveriges kommuner och landsting (SKL) publikation "Arbete på väg"

Arbete på väg och "För din och trafikanternas säkerhet"länk till annan webbplats

SKL "Arbete på väg"länk till annan webbplats

Relaterad information

Det finns ingen relaterad information angiven till denna sida.

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-03-23