Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Klipp häcken - rädda liv!

Bild: Häck

För att våra bostadsgator ska vara trafiksäkra och lättframkomliga krävs god sikt i korsningar och vid utfarter. Dessutom ska körbanor samt gång- och cykelvägar hållas fria från hinder i form av utstickande vegetation. Som fastighetsägare är du skyldig att sköta din tomt enligt regler i Plan- och Bygglagen.

I Plan- och Bygglagen finns regler för hur en tomt ska skötas. Där står det bland annat att tomten ska hållas i vårdat skick så att risken för olycksfall begränsas och trafiken inte störs. Fastighetsägaren är ansvarig för detta och om reglerna inte följs kan denne bli skyldig att betala skadestånd eller vite.

Vid olycksfall eller brand är det viktigt att trädgrenar eller buskar inte sticker ut utanför tomtgränsen eller över gång-, cykel- och körbanor. Då finns risken att räddningstjänsten inte kommer fram. Detta är viktigt att tänka på vid beskärning av buskar och träd, och framför allt när trädgården planeras och anläggs. Stora buskage och träd bör placeras minst två meter innanför tomtgräns, medan mindre häckar bör placeras minst 60 centimeter innan för tomtgräns.

Läs mer om vad du ska tänka på i kommunens faktablad:

Klipp häcken!PDF

Relaterad information

Relaterad information

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2014-05-22