Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Hur prioriteras gatorna vid snöröjning?

Plogbil

Det kan ta tid innan plogbilarna hinner snöröja i kommunen. Det finns två olika prioriteringsnivåer av vägnätet, här kan du se hur just din gata prioriteras.

Kommunen har två olika prioriteringsnivåer vad det gäller vägnätet. Det som prioriteras i första hand är huvudgator inklusive busshållplatser, bussgator, pendeltågsstationer inklusive infartsparkeringar, Kungsängens Centrum och infarten till Bro Centrum. Alla gång- och cykelvägar är också förstahands prioriterade i snöröjningen och sandas även vid behov. I andra hand kommer resterande kommunägda gator/vägar och parkeringar. Kommunen ansvarar inte för alla vägar inom kommunens gränser, däribland finns även samfälligheter och Trafikverket. Observera att vid strängt gällande vinterlag tar plogningen tid och att det kan dröja innan plogbilen kommer till din gata. 

Karta för att se om kommunen snöröjer på just din gata och hur prioriteringsklasserna ser utlänk till annan webbplats

Vägar Trafikverket ansvarar förlänk till annan webbplats

Vanliga frågor och svar om snöröjningen

Så kan du hjälpa till

Halkriskkartanlänk till annan webbplats

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2015-12-14