Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Begränsad framkomlighet på Enköpingsvägen vid Brorondellen

På grund av marksanering vid Enköpingsvägen införs en tillfällig avsmalning av körfälten och nedsatt hastighetsbegränsning. Arbetet beräknas vara färdigt 23 december 2016.

Upplands-Bro kommun bygger en regional gång- och cykelväg mellan Brorondellen och busshållplats Finnsta Östra. I samband med projektet kommer kommunen att sanera marken utanför bensinstationen vid Enköpingsvägen. Arbetet kräver att körfälten tillfälligt smalnas av och får en lägre hastighetsbegränsning. Arbetet beräknas vara klart 23 december 2016.

Under tiden hänvisas genomfartrstrafiken att använda Ginnlögs väg samt eventuellt Köpmanvägen och Stationsvägen.

Busstrafiken kommer trafikera samtliga hållplatser och går sin ordinarie sträckning.

För allas säkerhet ber vi alla respektera byggarbetsplatsen samt följa hastighetsbegränsning och tillfällig skyltning. Vi hoppas ni har överseende med störningarna.

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-11-09