Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Trygghetsprojekt

Under 2009 genomfördes ett projekt för ökad trygghet och tillgänglighet i Upplands-Bro kommun. Upplands-Brohus, Upplands-Bro kommun, Hyresgästföreningen, polisen och brandkåren samarbetade i projektet, som gick ut på att träffa kommuninvånare "ute på gatan" och fånga in synpunkter.

Under projektets gång fick invånare i Upplands-Bro tycka till om trygghet, säkerhet och tillgänglighet i kommunen, bland annat genom att fylla i enkäter under evenemang som Fest i byn. Synpunkterna har kategoriserats med avseende på typ av åtgärd samt vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs - Upplands-Brohus, kommunen eller polisen. Ingen av de insamlade synpunkterna berör brandkåren eller Hyresgästföreningen.

I dagsläget har en del av synpunkterna åtgärdats, andra utreds och åter andra får ligga till grund för kommande planering. Några synpunkter är av allmän karaktär och har inte gått att kategorisera.

Läs mer om vilka synpunkter som samlats in och hur de kategoriserats i länkarna nedan.

Relaterad information

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2013-07-02