Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Tillgänglighet

År 2007 genomfördes en inventering av gångnäten i de centrala delarna av Bro, Kungsängen, Brunna och Tibble. Inventeringen fick ligga till grund för en åtgärdsplan för ökad tillgänglighet, som sedan dess uppdaterats årligen. Baserat på den senaste åtgärdsplanen har nu ett program tagits fram, där de planerade åtgärderna redovisas på kartor samt i bild och text.

Mellan år 2007 och 2012 har omkring 90 sittplatser placerats ut i Bro, Kungsängen, Brunna och Tibble. Ett tiotal övergångsställen har tillgänglighetsanpassats och några gångbanor har byggts för att förbättra tillgängligheten på de inventerade länkarna.

År 2014 slogs programmet för trafiksäkerhetshöjande åtgärder och programmet för ökad tillgänglighet ihop till ett trafik- och tillgänglighetsprogram. Programmet uppdateras varje år, med förbättringsåtgärder som bland annat baseras på nya inventeringar av kommunens trafikmiljöer.

I länken nedan kan du se det senaste programmet och ta del av vilka åtgärder som planeras för att skapa en tryggare och säkrare trafikmiljö i Upplands-Bro.

Trafik- och tillgänglighetsprogram 2015PDF

Relaterad information

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2015-05-18