Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Trygghet och tillgänglighet

En välplanerad och tillgänglig utemiljö är viktig för att alla människor ska kunna vara delaktiga i samhällslivet och innebär att fler kan klara sig utan hjälp. Detta är till fördel både för enskilda individer och för samhället i stort.

I Upplands-Bro kommun har gatumiljöerna inventerats i de centrala delarna av Bro, Brunna, Tibble och Kungsängen för att se vilka åtgärder som behövs för att öka tillgängligheten. Exempel på åtgärder kan vara att ta bort eller tydliggöra hinder som buskar eller vägbommar, bygga om vissa övergångsställen och busshållplatser, förbättra gatubelysningen eller placera ut nya sittbänkar..

 

Relaterad information

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-08-18