Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Skymmande växtlighet

Säker trafik och bra framkomlighet i våra bostadsområden kräver respekt för trafikregler, men minst lika viktigt är bra siktförhållanden i korsningar och vid utfarter och att gång- och cykelvägar hålls fria från hinder. I Plan- och Bygglagen finns särskilda regler om siktskymmande växtlighet på tomtmark intill gata och gång- och cykelbana.

Som fastighetsägare har du en skyldighet att sköta din tomt enligt Plan- och Bygglagen:

§15 En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

I en gatukorsning finns krav på 10 meter fri sikt in på de korsande gatorna. Med andra ord måste du som har en hörntomt röja en liksidig sikttriangel där sidorna är 10 meter ut längs med gatan. Inom triangeln får växtlighetens höjd inte överstiga 0,7 meter.

Vid utfarter mot gatan finns inga lagstiftade mått som för hörntomter, men sikttrianglar på 2,5 meter, där växtligheten inte överstiger 0,7 meter, rekommenderas på båda sidor om utfarten.

Ovanför gång- och cykelbanor krävs en fri höjd på 2,5 meter och över körbanor är motsvarande mått 4,6 meter. Anledningen till detta är att gående och cyklister inte ska få grenar i ansiktet och att vägmärken inte ska skymmas. På körbanor måste lastbilar och bussar kunna ta sig fram obehindrat.

Tomtägaren ansvarar för betydande olägenhet vilket kan leda till både skadeståndsanspråk och vitesföreläggande.

Läs mer om sommarunderhåll och siktröjning på de kommunala vägarna under Gata och trafik/Drift och underhåll av vägar.

Klipp häcken - rädda livPDF

Relaterad information

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2014-02-26