Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Begränsning av parkering för att underlätta snöröjning

Den 28 november beslutade Samhällsbyggnadsutskottet om datumparkering på Vadarvägen och Beckasinvägen i Bro samt parkeringsförbud på Skyttens väg, Östervägen och Gamla Landsvägen i Kungsängen under perioden 15 oktober – 30 april varje år. Anledningen till detta är att underlätta vinterväghållning.

Parkerade fordon orsakar framkomlighetsproblem för snöröjnings- och halkbekämpningsfordon, särskilt på smala gator som Skyttens väg, Östervägen, Gamla landsvägen, Beckasinvägen och Vadarvägen. Gångbanor längs med vägarna samt breda snövallar försvårar arbetet ytterligare.  För att underlätta vinterväghållningen beslutade Samhällsbyggnadsutskottet den 28 november om parkeringsförbud på Skyttens väg, Östervägen och Gamla Landsvägen under perioden 15 oktober – 30 april varje år.

Eftersom besöksparkering saknas i bostadsområdet vid Beckasinvägen och Vadarvägen beslutades det på dessa gator om datumparkering mellan 15 oktober och 30 april. Då förbättras framkomligheten för snöröjningsfordon, men besökare tillåts parkera på en sida av gatan varje dag.

Relaterad information

Relaterad information

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2013-01-08