Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Ny gång- och cykelväg längs Enköpingsvägen i Bro

Under oktober kommer Upplands-Bro kommun att påbörja byggnationen av en ny gång- och cykelväg i Bro. Vägen kommer gå längs Enköpingsvägen mellan Brorondellen och busshållplats Finnsta östra. Arbetet beräknas pågå fram till slutet av december 2016. 

Kommunen har sett ett stort behov för oskyddade trafikanter att på ett trafiksäkert sätt kunna ta sig fram längs denna sträcka. Utöver gång- och cykelvägen kommer även en tillgänglighet-sanpassad gång- och cykelöverfart vid Brorondellen att anläggas samt mindre justeringar av busshållplatsen Bro centrum att utföras. Enköpingsvägen kommer hållas öppen under byggtiden och busstrafiken kommer gå som vanligt. Enstaka mindre avstängningar kan behövas vilket vi kommer informera om separat. För att värna en trygg arbetsmiljö så ber vi trafikanterna att respektera byggarbetsplatsen och hålla rekommenderade hastighetsbegränsningar under byggtiden.

Relaterad information

Relaterad information

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-10-05