Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Uppföljning av hastighetsplanen

Upplands-Bro kommun har mottagit många synpunkter efter att de nya hastighetsbegränsningarna infördes under perioden november 2015 till mars 2016. Under hösten genomförs därför en uppföljning med syfte att föreslå nödvändiga justeringar.

Sedan 2010 har Upplands-Bro kommun arbetat med en kommunövergripande hastighetsrevision. Arbetet, med syfte att minimera antalet dödsfall och allvarliga skador, har sin utgångspunkt i Nollvisionen och handboken Rätt fart i staden.

Hastighetsrevisionen är en sammanställning av kommunens gator där man tillämpat trafikverkets rekommendationer för olika trafikförutsättningar och föreslagit passande hastighetsbegränsningar.

Vid tekniska nämndens sammanträde 26:e oktober 2015 beslutades att anta en ny hastighetsplan. Efter att de nya hastighetsförändringarna infördes har Upplands-Bro kommun tagit emot synpunkter på flera sträckors hastighetsbegränsningar och genomför därför under hösten 2016 en uppföljning med syfte att föreslå nödvändiga justeringar för vissa vägar.

Hastighetsplanen, klicka på bilden för att se den interaktiva kartan.

Undantagna vägar i hastighetsplanen.

I hastighetsrevisionen som tagits fram finns vissa vägar och områden där den föreslagna hastighetsförändringen är entydigt till det bättre. Andra vägar är mer tveksamma. För att de bra förändringarna skulle kunna verkställas så skyndsamt som möjligt och för att inte riskera att göra ändringar som kanske inte är bra för kommunen föreslog samhällsbyggnadskontoret, med hastighetsplanen, att vissa vägar behandlas i separata beslut med egna utredningar i ett senare skede. De vägarna är:

  • Enköpingsvägen
  • Lennartsnäsvägen
  • Söder om Bro Station
  • Kockbackavägen

 

Vad som har hänt hittills

Arbetet med hastighetsrevisionen har pågått under en lång tid. Här är en snabb tillbakablick:

  • 2008 blev det möjligt att besluta om hastighetsbegränsningar på 40, 60, 80, 100 och 120 km/h. I samband med detta kom Trafikverket ut med handboken Rätt fart i staden som beskriver hur Nollvisionen följs genom hastighetsbegränsningar i tätort.
  • 2010 påbörjades arbetet med Upplands-Bro kommuns hastighetsrevision. Då togs hastighetsplanen Rätt fart i Upplands-Bro fram som underlag för förändringar i hastighetsbegränsningar.
  • 2012 återremitterade kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott hastighetsplanen för att ”… kompletteras med en konsekvensbeskrivning samt att ge en helhetsbild utifrån vad lokala trafikföreskrifter angående gränsen för tät[t]bebyggt område och den generella hastigheten inom detta område innebär.”
  • 2014 återremitterade stadsbyggnadsutskottet hastighetsplanen med motiveringen ”… få ett helhetsgrepp i frågan samt att få en redovisning av varför åtgärderna är nödvändiga samt ekonomiska konsekvenser av förslagen. Samråd med samfälligheterna och SL ska ske. Förslagen ska innebära att det är enkelt att ta sig mellan våra tätorter. Redovisning att så är fallet ska ske.”
  • 2015-10-26 beslutade tekniska nämnden att anta föreslagen hastighetsplan. De förändrade hastighetsbegränsningarna var införda till 31 mars 2016.


Relaterad information

Relaterad information

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-09-05