Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Förnyelse Kungsängens centrum

Skiss på nya trappan vid Kyrkvägen.

Under sommaren startar arbetet med Kyrkvägen, den del som löper mellan Enköpingsvägen och torget.

Byggbodarna planeras att vara på plats under vecka 30. De kommer att placeras utmed ICA-husets fasad (som tidigare).

Störande arbeten:

Under veckorna 30-31 påbörjas trädfällning, rivnings- och schaktningsarbeten (dessa kan upplevas som störande). Arbetet kan pågå mellan kl. 07.00 och ca kl. 18.00 måndag-fredag. I samband med det görs avspärrningar och omskyltning för alternativa vägar.

Under arbetets gång under hösten, så kommer polis och salonger utmed Kyrkvägen att kunna hålla öppet som vanligt.

Arbetet kommer att pågå under hela sommaren och hösten och planeras vara färdigställt vid årsskiftet.

Frågor: Kontakta Upplands-Bro Kommun 08-581 69 000 eller via e-post kommun@upplands-bro.se

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-07-11