Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Här skapas drömparkerna

Glad tjej i gunga

Foto: Stephan Berglund

Nu rustas lekplatser upp efter de önskemål kommunens barn förde fram under projekt Drömpark. Råbyparken, Råbydammen, Målarvägen och Penselvägen är de lekplatser som fixas till och redan till årsskiftet ska de vara klara.

Den styrande koalitionen i Upplands-Bro (S+MP+KD+C) har beslutat att genomföra medborgardialoger. I slutet av maj gick startskottet för projekt Drömpark, då barn i kommunen fick möjlighet att rita eller måla en teckning för att visa hur deras drömpark ser ut. Ett stort antal teckningar lämnades in och har använts för att prioritera vilka upprustningar som ska göras på fyra lekplatser i kommunen. Kommunen har även besökt andra lekplatser för att få ytterligare inspiration.
 
Renoveringen pågår just nu och beräknas vara klar vid årsskiftet. Lekplatserna som renoveras är Råbyparken, Råbydammen, Målarvägen och Penselvägen.
 
– Det har varit ett fantastiskt engagemang i projektet kring drömparkerna och det är roligt att vi snart ser resultatet som baserar sig på vad barnen uttryckt att de vill ha, kommenterar Catharina Andersson (S), Tekniska nämndens ordförande.
 
Även under kommande år fortsätter satsningen på lekplatser. Kommunfullmäktige har nyligen beslutat att avsätta pengar till en aktivitetspark i Råby. Parken kommer att planeras i dialog med boende och föreningsliv. Till sommaren 2016 ska även en lekplats vid Kungsängens IP planeras och färdigställas utifrån önskemål som inkommit i projekt Drömpark
 
– Vi ska ha ett rikt kultur- och fritidsutbud i kommunen och det ska finnas goda möjligheter till spontanaktiviteter, det åstadkommer vi med de här satsningarna, kommenterar Andrée Wright (MP), Kultur- och fritidsnämndens ordförande.
 
Här kan du se ritningar på hur de fyra lekparker som renoveras just nu kommer att se ut.
RåbyparkenPDF
RåbydammenPDF
MålarvägenPDF
PenselvägenPDF

Ytterligare kommentarer:

Catharina Andersson (S), ordförande i Tekniska nämnden
tel 08-518 377 46

Mathias Rantanen, tf tillväxtchef tel 08-581 691 53 mathias.rantanen@upplands-bro.se

Andrée Wright (MP), Kultur- och fritidsnämndens ordförande,
tel. 070-302 43 75

Bo Sundqvist, kultur- och fritidschef, tel. 08-581 696 10
bo.sundqvist@upplands-bro.se

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2015-12-09