Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Tillfällig gång- och cykelväg mellan Jurstarondellen och Bro station

När Bro Trädgårdsstad är färdig kommer det att vara enkelt att gå och cykla mellan Jursta och Bro station. Men det dröjer ett par år till och i Östra Jursta börjar människor flytta in redan nu. Därför har en tillfällig gång- och cykelväg anlagts mellan Jurstarondellen och Bro station, längsmed Ginnlögs väg.

I samband med att Kommunstyrelsen antog Östra Jurstas detaljplan bestämde de att en gång- och cykelförbindelse skulle anläggas mellan Jursta och Bro station i samband med inflyttning i området.

Gång- och cykelvägen mellan Jurstarondellen och Bro station längs Ginnlögs väg är temporär men ansågs nödvändig under den tid det tar att bygga ut Bro Trädgårdsstad. I planeringen för Trädgårdsstaden finns permanenta lösningar gång- och cykeltrafik mellan Jursta och Bro station. För att få till en godtagbar tillfällig lösning för gång- och cykeltrafikanter har gång- och cykelbanan skiljts från bilvägen med betongblock och reflexstolpar, dessutom har hastigheten på Ginnlögs väg sänkts från 70 km per timme till 50 km per timme.

Eftersom gång- och cykelvägen kommer att bytas ut när planområdet Trädgårdsstaden, söder om Bro, byggs ut så har kommunen anlagt en temporär väg. Eftersom den endast är tillfällig följer inte vägen alla riktlinjer och rekommendationer, som att den bör vara minst 3 m bred och upplyst. Genom att göra så kan kommunen använda resurserna till permanenta åtgärder där de behövs på andra ställen i kommunen i väntan på den permanenta lösningen vid Ginnlögs väg.

Under vecka 41 beräknas den tillfälliga gång- och cykelvägen färdigställas.

Den tillfälliga gång- och cykelvägen längs Ginnlögs väg blev klar i oktober 2015. Stenarna, som utgör gränsen mellan bilvägen och gång- och cykelvägen, kördes sönder efter bara några dagar. Varför stenarna inte håller vet vi inte, men entreprenören byter de sönderkörda stenarna och fortsätta att göra det i den mån de fortsätter köras sönder. Entreprenören utreder tillsammans med sin leverantör vad felet är och hur och när en mer stadigvarande lösning kan anläggas.

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2015-10-29