Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Granhammarsvägen förbättras tillfälligt för cyklister

Man med cykelhjälm.

Foto: Jörgen Wiklund

I väntan på en långsiktig lösning förbättrar tillfälliga åtgärder situationen för cyklister längs Granhammarsvägen. Åtgärderna består av reflexstolpar som monteras tätare i körbanan och en heldragen linje som målas längs vägen för att hindra fordonstrafik från att köra på cykelbanan. 

Många kommuninvånare har påpekat trafiksituationen för cyklister och fotgängare längs Granhammarsvägen. Nu vidtar kommunen tillfälliga åtgärder för att förbättra den. Reflexstolpar finns redan längs Granhammarsvägen men nu placeras de tätare för att öka trafiksäkerheten. En heldragen linje målas också vilket innebär att fordonstrafik inte får passera över linjen in på cykelbanan. Det är den mest kostnadseffektiva lösningen för att få till en god säkerhet för oskyddade trafikanter längs Granhammarsvägen.

Kommunen arbetar även för en mer långsiktig lösning. Detaljplanen för Norrboda, där det planeras en handelsplats och bostäder, har vunnit laga kraft vilket innebär att planering och projektering av en ordentlig gång- och cykelväg längs Granhammarsvägen kan påbörjas. Men det kommer att ta några år innan den är färdigbyggd, därför genomförs nu de tillfälliga åtgärderna.

Den mindre trafiksäkra korsningen över påfarten till E18 kommer att vara kvar, därför uppmanar kommunen alla som väljer att använda cykelvägen längs Granhammarsvägen att se sig för ordentligt när de passerar påfarten.

– Detta har verkligen varit en långbänk. Vi i den styrande koalitionen (S, MP, KD och C) tycker att det känns bra att vi nu fått till en tillfällig lösning, medan vi väntar på den långsiktigt trygga lösningen som genomförs när Norrboda handelsplats byggs, säger Catharina Andersson (S), Tekniska nämndens ordförande.

Ytterligare kommentarer:

Catharina Andersson (S), ordförande i Tekniska nämnden
tel 08-518 377 46

Tilman D. Thulesius (MP), 1:e vice ordförande i Tekniska nämnden tel 070-009 75 01

Marianne Hagman, tillväxtchef tel 08-581 692 02

Charlotte Ahlstrand, tf teknisk chef, tel 08-581 696 78

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2015-05-01