Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Hastighet

Nu börjar arbetet med att se över hastighetsgränserna på de kommunala vägarna för att skapa en tryggare och säkrare trafikmiljö i Upplands-Bro kommun!

Dagens hastighetssystem togs fram redan år 1971. Sedan dess har mycket hänt, både vad gäller kunskap om människors förmåga att tåla krockvåld, vad gäller vägutformning och transportpolitiska mål.

Upplands-Bro kommun har låtit konsultföretaget Trivector ta fram ett underlag till en ny hastighetsplan, där målet är att successivt gå över från de gamla hastighetsgränserna 30, 50 och 70 km/h till 30, 40 och 60 km/h. Planen är att i första hand arbeta med 30 km/h vid förskolor, skolor och i bostadsområden, 40 km/h på huvudgator genom centrumområdena och i industriområden samt 60 km/h på huvudgator mellan tätorterna. Samtidigt har de föreslagna hastighetsgränserna i underlaget anpassats efter vägutformning och tätorternas karaktär samt efter utgångspunkten att förbättra tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och miljö.

Bakom varje hastighetsskylt finns en lokal trafikföreskrift. De lokala trafikföreskrifterna beslutas av Samhällsbyggnadsutskottet. Eftersom det är många lokala trafikföreskrifter som måste beslutas och många hastighetsskyltar som ska bytas ut kommer projektet att genomföras etappvis. I ett första steg ska gränsen för tättbebyggt område, som har några år på nacken, att ses över.

Den nuvarande gränsen för tättbebyggt område beslutades år 1999 och många nybyggda områden ligger därför i dagsläget utanför tättbebyggt område. Ett nytt förslag på gräns för tättbebyggt område samt ett förslag om 40 km/h som ny generell hastighet. Förslaget ska efter remiss behandlas av Samhällsbyggnadsutskottet under 2013. Först när beslutet vunnit laga kraft kan de första skyltarna bytas ut.


Cykelparkering vid Bro station

Relaterad information

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2013-07-02