Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Gång- och cykelvägar

I Upplands-Bro finns idag ett omfattande gång- och cykelvägnät i och mellan tätorterna Bro, Kungsängen, Tibble och Brunna. Gång- och cykelvägnätet består både av friliggande stråk genom grönområden och av vägar som följer huvudvägnätet för biltrafik.

I Upplands-Bro samsas gående och cyklister om samma vägnät, som både består av gena, snabba stråk genom kommunens grönområden och vägar som följer den motordrivna trafikens huvudvägnät, som ofta upplevs som trygga efter mörkrets inbrott.

Läs mer om arbetet för bättre tillgänglighet för gångtrafikanter under: Trygghet och tillgänglighet.

Du kan läsa mer om hur gång- och cykelvägarna i Upplands-Bro underhålls under: Drift och underhåll av vägar.

Du kan läsa mer om trafikhinder på gång- och cykelvägarna i Upplands-Bro under: Hinder på gång- och cykelvägar.

Foto: Gång- och cykelväg i Tibble

Foto: Gång- och cykelväg i Tibble

Relaterad information

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-08-17