Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Gå och cykla

I Upplands-Bro finns goda möjligheter att röra sig till fots eller med cykel. Avstånden inom och mellan tätortsområdena är korta. Att gå och cykla i kommunen är dessutom en trevlig upplevelse, inte minst tack vare den vackra naturen.

Om du har synpunkter på gång- och cykelvägnätet i Upplands-Bro eller har sett brister som trasiga cykelställ, sprickor eller hål i asfalten på en gång- och cykelväg eller vegetation som skymmer sikten vill vi gärna att du felanmäler detta. Kontaktuppgifter hittar du under Gata och trafik/Felanmälan.

I länkarna i menyn till vänster kan du läsa mer om cykelleder och -parkeringar, vägarbeten och tips och råd till dig som cyklar eller går. Under drift och underhåll av vägar i länken nedan kan du ta del av Upplands-Bro kommuns gång- och cykelplan samt hitta information om hur gång- och cykelvägnätet underhålls.

I juni 2015 antogs en uppdatering av åtgärdsförslagen i Gång- och cykelplanen. Denna uppdatering går att hitta här: Gång- och cykelplanens åtgärdsförslag 2015PDF.

Här finns Gång- och cykelplanen som antogs 2012 med åtgärdsförslagen från 2012: Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag som antogs 2012:PDF


Cykelväg i Kungsängen

Bild: Cykelväg i Kungsängen

Relaterad information

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-10-24