Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Sommarunderhåll

Foto: Ewa Ekfeldt

Under sommarhalvåret utförs underhållsåtgärder som vägrensslåtter, asfalteringsarbeten och städning av gångtunnlar samt centrumområden. Akuta brister, som skador på vägar och parkeringsplatser som utgör en säkerhetsrisk för trafikanter, åtgärdas löpande under hela året.

Städning och vägrensslåtter genomförs regelbundet under sommarsäsongen och akuta brister som utgör en trafiksäkerhetsrisk åtgärdas löpande under hela året. Behovet av större underhållsåtgärder, som asfaltering, inventeras inför varje säsong och utförs därefter i prioritetsordning

Centrumområden och centralt belägna gångtunnlar rengörs två gånger i veckan under sommarsäsongen, medan övriga gångtunnlar städas en gång per vecka. Vägrensslåtter genomförs två gånger per säsong och siktröjning en gång. Dessutom sker sandsopning en gång per år. Lövsopning av gator och vägar sker vid behov en gång varje år.

Relaterad information

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-08-17