Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Gatubelysning

En väl genomtänkt belysning är viktig, både ur trafiksäkerhets- och trygghetsperspektiv, men också för att göra det lättare för trafikanter att orientera sig under dygnets mörka timmar.

God belysning är inte bara viktigt för biltrafiken. Gående och cyklister behöver gatubelysning för att upptäcka hinder och ojämnheter på underlaget. Dessutom gör belysningen de oskyddade trafikanterna synliga för biltrafiken och ökar trygghetskänslan. God belysning är särskilt viktigt vid trafiksäkerhetsmässigt kritiska punkter, som övergångsställen, samt i gångtunnlar och andra platser som ofta upplevs som otrygga.

I Upplands-Bro omfattar gatubelysningen cirka 6000 belysningspunkter. Det pågår för närvarande ett arbete för övergång till energisnåla lampor med längre livslängd. I dagsläget är omkring 80 procent av lamporna utbytta.

Belysningen på gator, gång- och cykelvägar ses över två gånger per år. I samband med denna rondering tänds belysningen dagtid för att kunna upptäcka eventuella fel.

Vid fel på kommunens gatubelysning kan du meddela detta under Gata och trafik/Felanmälan.


Foto: Belysning i Norrbodarondellen

Foto: Belysning i Norrbodarondellen

Relaterad information

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-10-24