Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Resultat programsamråd

Programsamrådet skedde juni till och med september 2013. Syftet var att beskriva och förtydliga förutsättningarna för den översiktliga planeringen för landsbygdens olika delar i Upplands-Bro. Engagemanget var stort och kommunen har haft ett mycket bra material som vi arbetat vidare med.

Efter programsamrådet arbetades ett planförslag fram och skickades ut på samrådsremiss.

Läs mer om plansamrådet som pågick 30 juni 2014 - 10 december 2014.

Programsamrådet

27 yttranden inkom skriftligt under programsamrådet. Kommunen höll tre välbesökta samrådsmöten i workshopform. Drygt 95 personer, både boende, markägare och verksamma i kommunen, deltog i denna medborgardialog under september 2013. Kommunens handläggare var också med på Fest i byn i Bro och fick där tillfälle att prata med många Upplands-Brobor om programförslaget. En sammanfattning av de skriftliga yttrandena och en sammanställning av materialet från medborgardialogen finns framtagen.

Både de skriftliga yttrandena och medborgardialogen från programsamrådet bekräftar att naturen och den levande landsbygden med aktivt jord- och skogsbruk är en stor tillgång och utvecklingsmöjlighet för Upplands-Bro.

Ansvariga projektledare

Elisabeth Mårell, Ulrika Gyllenberg och Karin Svalfors på Plan- och exploateringsavdelningen, tel. 08-581 690 00.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2015-12-21