Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Norrvatten bygger ny vattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna

Norrvatten, Upplands-Bro kommun och Sigtuna kommun har fattat beslut om att bygga en två mil lång vattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna. Ledningen möjliggör att nya, planerade bostads- och industriområden kan förses med kommunalt vatten. Den medför även att vattenförsörjningen i båda kommunerna blir mindre sårbar. 

Både Upplands-Bro och Sigtuna får sitt dricksvatten från Norrvatten. Vattnet tas från Mälaren och renas vid Norrvattens vattenverk Görvälnverket, innan det pumpas ut på ledningsnätet. Totalt producerar och distribuerar Norrvatten dricksvatten till över en halv miljon människor i 13 kommuner i norra Storstockholm.

Norrvattens ambition är att alltid kunna leverera ett säkert och hälsosamt vatten till sina medlemskommuner. En del av detta handlar om att arbeta med redundans och rundmatningar. I nuläget är både Upplands-Bro och Sigtuna beroende av en enskild huvudvattenledning för dricksvattenförsörjningen.

– Från Norrvattens sida är den nya ledningen mycket efterlängtad. Den innebär att både Upplands-Bro och Sigtuna kan förses med vatten från två olika håll, vilket väsentligt ökar vår leveranssäkerhet och minimerar skadan vid ett eventuellt ledningsbrott, säger Johanna Lindgren, VD på Norrvatten.

Den tänkta sträckningen blir totalt cirka 20 km lång, varav cirka 3,5 km är sjöledning. Utöver detta kommer en cirka 11 km lång avloppsledning samförläggas med dricksvattenledningen. Projektet kommer att delas upp i fem etapper och allt ska vara klart senast 2020. Den totala investeringskostnaden är uppskattad till 220 miljoner kronor.

– I Upplands-Bro ser vi fram emot att vi genom byggandet av den nya ledningen tryggar en säker tillgång på dricksvatten för våra kommuninnevånare. Genom att vi samtidigt bygger en avloppsledning kommer många fler i vår kommun att ha tillgång till kommunalt vatten och avlopp, säger Catharina Andersson (S), ordförande i Tekniska Nämnden.

– Som kraftigt expanderande kommun med nya områden som Sigtuna stadsängar, Västra Rosersberg och en förtätning av Märsta, och det stora tillskott av bostäder dessa projekt medför, kommer den nya dricksvattenledningen att trygga vattenförsörjningen för hela kommunen. Arlanda får också genom ledningen en säkrare drift vilket är viktigt för hela landet, säger Ronnie Lundin (S), styrelseordförande i Sigtuna Vatten & Renhållning AB. 

Ny vatten- och avloppsledning

Ytterligare kommentarer: 

Charlotte Ahlstrand, tf teknisk chef, Upplands-Bro, tel 08-581 696 78, charlotte.ahlstrand@upplands-bro.se

Bertil Johansson, projektchef Norrvatten, tel 070-211 21 74, bertil.johansson@norrvatten.se 

Johan Krüger, kommunikationschef Norrvatten, tel 072-943 29 58, johan.kruger@norrvatten.se

Agneta Holm, VA- och renhållningschef, Sigtuna Vatten & Renhållning,
tel 08-409 251 06, agneta.holm@sigtunavatten.se

Relaterad information

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2015-02-18