Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Ny avfallstaxa den 1 mars 2014

Under 2014 införs matavfallsinsamling i Upplands-Bro. Det kommer att vara frivilligt att sortera ut sitt matavfall och den som väljer att göra det får lägre avfallstaxa. Den 1 mars 2014 börjar de nya föreskrifterna för avfallshantering och den nya avfallstaxan att gälla.

En medborgarundersökning 2012 visade att cirka 80 procent av Upplands-Broborna var positiva eller neutrala till att sortera ut sitt matavfall. De nya föreskrifterna uppmuntrar till matavfallsinsamling vilket gör avfallshanteringen mer miljöanpassad. En annan efterfrågad nyhet är att det finns möjlighet att få trädgårdsavfall hämtat fastighetsnära.

– Det är viktigt att lyssna på medborgarna. Upplands-Bro ska vara en grön kommun och därför ska så mycket matavfall som möjligt samlas in, kommenterar Irène Seth (M), kommunstyrelsens ordförande.

I avfallstaxan ingår bland annat att invånare i Upplands-Bro har nära och fri tillgång till två välutrustade kretsloppscentraler. Dessutom kan farligt avfall och elektronik kostnadsfritt lämnas till mobila insamlingen och julgranar samlas in. Avfall består av en massa olika material som är mer eller mindre miljöskadliga. En stor del av kostnaderna för avfallshanteringen består av att samla in, transportera och efterbehandla varje avfallsslag på bästa sätt för att minimera att farliga ämnen sprids i vår miljö. 

Ungefär 80 kronor per månad
Den nuvarande taxan har gällt sedan 2008. Sedan dess har kostnaderna för avfallshanteringen ökat, bland annat på grund av nytt avtal för insamling och behandling, men även för att kretsloppcentralerna fått utökad bemanning i och med det nya avtalet. Enligt den nya taxan kommer ett vanligt villahushåll med 190 liter stort kärl, som hämtas var annan vecka, att få en höjning på ungefär 80 kr per månad.

Den enskilt största nyheten är att matavfallsinsamling kan påbörjas under 2014. Taxan är miljöstyrande när det gäller matavfallsinsamlingen vilket innebär att den som väljer att sortera ut sitt matavfall får en lägre taxa. Matavfallsinsamlingen kommer att införas områdesvis i kommunen och de som berörs kommer då att få ytterligare information i god tid.

– Det är glädjande att vi har den nya avfallstaxan och de nya föreskrifterna på plats, de bidrar till vårt mål om en kommun med grön profil och hållbar utveckling, säger Irène Seth.

Avfallstaxan

Frågor?
Kontakta kundtjänst för VA & avfall tel: 020-300 115
Kundcenter tel 08-581 690 00

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2014-01-08