Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Vad hände efter samrådsmötena om landsbygden?

Landsbygden

Foto: Norma Moralez Persson

Stort tack till alla som delade med sig av erfarenheter, tankar och idéer för framtidens landsbygd! Den sista september avslutades samrådet av förslag till program för översiktsplanering av landsbygden i Upplands-Bro och nu kan du ta del av resultatet av samrådsmötena.

En sammanställning av materialet från medborgardialogen finns nu på kommunens webbplats. Totalt hölls tre samrådsmöten i workshopform. De var mycket välbesökta och uppskattades av deltagarna. Både boende, markägare och verksamma i kommunen deltog och delade med sig av sina idéer och synpunkter. De skriftliga yttranden som kommit in finns också listade på webbplatsen.

Kommunen väger nu in alla synpunkter och fortsatter arbetet med att ta fram förslag till en mer konkret och detaljerad plan. I den ska förutsättningarna för den översiktliga planeringen för landsbygdens olika delar i Upplands-Bro beskrivas och förtydligas. Målet är en levande landsbygd där alla kommundelar utvecklas positivt.

Här hittar du sammanställningen

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2013-12-06