Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Fiberutbyggnad planeras i Upplands-Bro

Bredbandskabel

Foto: Johnér

Ett flertal privata aktörer planerar för utbyggnad av fiberoptiskt bredbandsnät för internet, tv och telefoni i Upplands-Bro.

Fiberoptiskt bredbandsnät är den idag snabbaste tekniken för datatrafik med en näst intill obegränsad kapacitet. Flera privata företag planerar att bygga ut fiberoptiken till Upplands-Bro. Kommunens roll i utbyggnaden är att underlätta för de företag som är intresserade av att leverera fiber till invånare och företag. Det finns därmed idag inget kommunägt så kallat stadsnät i kommunen. Om företagen i slutänden väljer att bygga ut fiber i Upplands-Bro eller inte beror på hur många kunder som tecknar avtal med leverantörerna.

Markavtal och grävningstillstånd
Företag som vill gräva ner fiberkabel i mark som ägs av kommunen måste teckna ett markavtal och få ett grävningstillstånd. I markavtalet regleras hur arbetet på marken ska bedrivas och hur återställning ska ske. I dagsläget har ett företag ansökt om avtal och förhandling pågår.

För att företagen ska få gräva ner fiber på privata fastighetsägares mark krävs ett avtal med respektive fastighetsägare.

Saknar du fiber i bostaden?
I Upplands-Bro har inte alla områden tillgång till fiber. Om du vill ha fiber kan du antingen ta direktkontakt med de företag som levererar fibernät, eller kontakta de olika tjänsteleverantörer som finns. Om ett större antal fastighetsägare inom ett område går samman och visar på att det finns ett brett intresse ökar chanserna för utbyggnad.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2013-11-15