Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Medborgardialog för en levande landsbygd

Flicka på cykel

Foto: Norma Moralez Persson

För att stimulera lokala initiativ bjuder Upplands-Bro kommun in till tre samrådsmöten i workshopform under september. Mötena handlar om förslaget till program för översiktsplanering av landsbygden som är ute på samråd nu.

– Vi hoppas kunna uppmärksamma och stimulera lokala initiativ i ett tidigt planeringsskede, säger Elisabeth Mårell på plan- och exploateringsavdelningen. Vi vill pröva en ny metodik och inte bara informera och samla in synpunkter.

Samrådsmötena blir ett forum där deltagarna får arbeta tillsammans kring utvalda teman och kan utbyta kunskap med varandra. Medborgardialogen som metod syftar till att aktivt tillvarata idéer om landsbygdsutvecklingen och att få en utgångspunkt för samtal med bland annat markägare, boende och verksamma. Metodiken passar bra när man vill involvera många i ett tidigt skede av planeringsprocessen. Mötena leds av erfarna processledare från Nyréns arkitektkontor. De har också varit med och utformat förslaget till program.

Programförslaget är ute på samråd till den 30 september 2013 och innehåller öppna frågor och förslag till inriktningar som kommunen vill samla in reaktioner och synpunkter kring. Den lokala viljan till utveckling är mycket betydelsefull och avgörande för att skapa förändring.

Vi önskar dig varmt välkommen att delta i möten och medborgardialog! Anmäl dig senast den 9 september.

Tisdag 17 september kl 18-20
Ladan, Öråkers gård
Anmäl dig härlänk till annan webbplats

Torsdag 19 september kl 18-20
Röda Förskolan, Tjusta
Anmäl dig härlänk till annan webbplats

Tisdag 24 september kl 18-20
Hällkana friluftsgård, Lejondalssjön
Anmäl dig härlänk till annan webbplats


Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2013-08-26