Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Hur får du grilla vid eldningsförbud?

Bild: Barn grillar korv

Foto: Gunnar Lundström

När det är torrt i markerna kan brandcheferna i länet utfärda eldningsförbud. Vid eldningsförbud får du bara grilla på den egna tomten eller på en iordningställd grillplats i parken eller skogen med kol eller briketter.

Hemma på den egna tomten är det fritt fram att grilla trots eldningsförbud. Även utanför den egna tomten får du grilla så länge det sker med kol eller briketter på en iordningställd grillplats. Det är du som grillar som ansvarar för att elden blir ordentligt släckt, du måste vara försiktig när du grillar och se till att ha tillgång till vatten att släcka elden med.

Vad är en iordningställd grillplats?
En eldstad i betong eller av murade tegelstenar betraktas som en iordningställd grillplats. En engångsgrill eller medhavd grill är det inte!

Eldningsförbudet grundar sig på SMHI:s brandriskprognos.
För information om aktuell brandriskprognos:
Brandkåren Attunda, telefon 08-721 23 26

Brandkåren Attunda om eldningsförbudlänk till annan webbplats

Eldning i Upplands-Bro

Eldning av kkvistar och grenar är tillåtet mellan 1 september och 15 maj, om det kan ske utan att grannarna störs.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2013-07-10