Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Nytt höjdsystem den 4 februari 2013

Upplands-Bro kommun kommer samtidigt med flertalet andra kommuner i Stockholms län gå över till rikets nya höjdsystem RH2000 den 4 februari 2013.

Det innebär att kommunen efter den 4 februari kommer att redovisa förekommande höjduppgifter i det nya höjdsystemet RH2000 på utritade och digitala kartor som lämnas ut.

Det är därför mycket viktigt att hålla reda på vilket höjdsystem som en höjduppgift tillhör. På alla kartor, filer och handlingar med höjduppgifter bör det alltid framgå vilket höjdsystem som avses. I annat fall kan missförstånd lätt uppstå, vilket t ex kan leda till att en ny byggnad hamnar för högt eller för lågt.

Du som ska bygga nytt eller gräva för till exempel vatten och avlopp kan påverkas av att kommunen bytt höjdsystem.

Om du är tveksam eller undrar om det påverkar dig, kontakta
Sven-Olof Näslund, verksamhetsansvarig mät
Telefon: 08-581 692 23
e-post: sven-olof.naslund@upplands-bro.se

Det går inte att se enbart på en höjdsiffra eller höjdkurva vilket system den tillhör.

Fakta

Nollnivån i RH2000, liksom i RH70 definieras av Normaal Amsterdams Peil (NAP). Detta är en punkt i Amsterdam som används som nollpunkt i andra europeiska länder. Nätet är anslutet till våra grannländer och beräknat enligt europeisk standard. Det innebär att RH2000 kan betraktas som en del av det europeiska höjdsystemet. Innan RH00 infördes på 1930-talet fanns i Stockholm ett äldre system för höjdangivelser, den så kallade Slusströskeln från 1887. Än idag finns gällande planer som utgår från det systemet.

 

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2013-05-29