Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Flytta hit

I Upplands-Bro kommun finns olika boendeformer, det finns hyresrätter, bostadsrätter, radhusområden och småhusbebyggelse, för att nämna några. Här finns ditt drömboende, oavsett vilket det är.

Vill du hyra eller köpa ny bostad? Här hittar du bostadsföretag och mäklare.

Förköpsrätt
Tidigare gav förköpsrätten kommuner rätt att förköpa mark som varit föremål för försäljning men efter ett riksdagsbeslut upphörde den rätten den 30 april 2010. Därför krävs det inte längre något förköpsbeslut från kommunen innan lagfart söks.

Tomtkö
Upplands-Bro kommun har ingen tomtkö. Kommunens tomter förmedlas via mäklare som upphandlas i varje exploateringsprojekt där kommunen är markägare till blivade småhustomter.

Tomträtt
Genom tomträtt kan mark upplåtas för olika ändamål. Upplands-Bro kommun upplåter idag ca 250 stycken tomträtter för småhusbebyggelse och fyra stycken för industriändamål. I Upplands-Bro erbjuds tomträttshavare möjligheten att förvärva sina tomträtter.

För företagare som söker mark eller lokaler i Upplands-Bro.

Relaterad information

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2013-02-25