Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Härnevi 29:1

Detaljplanens syfte är att planlägga ca 180 bostäder och en förskola.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade om planuppdrag i november 2013.

EVENEMANG

Just nu har vi inga planerade evenemang.

Kort om projektet

Fastighetsägaren vill bygga cirka 180 mindre bostadshus i form av villor, radhus och parhus inom planområdet. En förskola ska också planeras.

Området är beläget knappt 1,5 km nordost om Bro centrum och cirka 500 meter söder om E 18. Området är ett ca 11 hektar stort  oexploaterat skogsområde. Området är inte planlagt.

HÄR ÄR VI I PROCESSEN

HANDLINGAR

DOKUMENT

Ansvariga projektledare

Henric Carlson, planchef

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-02-23