Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Finnsta 1:230 m.fl. (förskolan Blomman)

Detaljplanens syfte är att ge förskolan Blomman möjlighet att växa med 2 avdelningar och att förbättra vägar och parkeringar i området.

Planen var ute för samråd mellan den 4 april - 2 maj 2016, enligt reglerna för enkelt planförfarandelänk till annan webbplats i Plan och Bygg Lagen (SFS 2010:900). Ett reviderat planförslag sänds ut för granskning från och med måndag den 15 maj - torsdag den 1 juni 2017.

EVENEMANG

Det finns just nu inga planerade evenemang .

Orienteringskarta för planområde

Planområdets läge

HÄR ÄR VI I PROCESSEN:

Granskningsremiss pågår.

HANDLINGAR

PLANKARTA

DOKUMENT

GESTALTNING

-

UTREDNINGAR

HANDLINGAR FRÅN TIDIGARE SKEDEN

Relaterad information

Ansvariga projektledare

Planarkitekt                  Theodor Andrén

Projektledare exploatering Clara Guiance & Johan Sjöstrand

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-05-12