Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Mätning

Kommunens kart- och mätavdelning utför de flesta typer av mätuppdrag mot avgift enligt fastställd taxa.

Vi kan hjälpa till med bland annat:

  • grovutsättning innan schakt/sprängning/fyllning
  • finutsättning
  • utsättning av gränser, byggnader
  • lägesinmätning av nya byggnader
  • mätning för kartframställning
  • övriga mätningsuppdrag enligt överenskommelse.

Hur mäter vi?

Mätning med GPS-instrument (Global Positioning System) har nästan helt tagit över traditionella mätmetoder hos kommunens mätenhet. GPS är ursprungligen uppbyggt av det amerikanska försvaret. Med GPS är vi inte lika beroende av markpunkter, eftersom man då använder sig av satelliter för att bestämma positionen. GPS-utrustningen kan dock inte användas var som helst och när som helst, eftersom man måste ha kontakt med minst 4 satelliter på samma gång för att få tillfredsställande mätresultat. GPS fungerar bäst i öppen terräng där inte "sikten" mot himlavalvet skyms av t ex byggnader och träd. Inom sådana områden kommer den gamla mätmetoden att finnas kvar länge än. Avdelningen har två GPS-utrustningar.

Utsättning och lägesinmätning

När ni ska bygga kan vi åta oss att utföra utsättning och lägesinmätning. Med utsättning menas att byggnadens läge märks ut på marken enligt bygglovsbeslut. Det är mycket viktigt att startbesked har getts från bygglovavdelningen och att aktuell situationsplan används! Fel i byggnadens placering kan t.ex. innebära att slutbesked för byggnaden inte kan ges och därmed får den ej tas i bruk. Det kan också innebära skadeståndsanspråk från grannar och stora kostnader för att rätta till felet. Beställ gärna grovutsättning innan schakt/sprängning/fyllning!

Lägesinmätning

När grundläggningen är klar görs en lägesinmätning då man kontrollerar att byggnaden kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger. Detta är ett måste för att slutbesked så småningom ska kunna ges. Annars får inte byggnaden tas i bruk. Det garanterar också omkringliggande fastigheters rättigheter. Det är byggherren som ansvarar för att byggnaden placeras rätt.

Förrättningsmätning

Vid fastighetsbildning utför vi mätning för underlag till förrättningskartor samt markering av fastighetsgränser.

Specialmätningar

På beställning utförs specialmätningar av olika slag t.ex. mätningar för projekteringsunderlag, m.m.

Detaljmätning

Inmätningar av byggnader, vägar m.m. utförs för àjourhållning av primärkartan.

Avgift

Avgift för utsättning och lägesinmätning utförd av kommunens kart- och mätavdelning tas ut enligt taxa som fastställs av kommunfullmäktige.

Upplysningar

För mer information angående nybyggnadskartor samt andra mätfrågor ring kontaktcenter: 08-581 690 00

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-05-12