Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Bygglov

Vad är ett bygglov?

I ett bygglov prövas om det du ansökt om är lämpligt på platsen. Lämpligheten styrs av planbestämmelser, gällande lagstiftning och en bedömning av utformningen.

Det här kräver bygglov

Bygglov behövs bland annat när du vill:

 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Ändra fasaden (till exempel byta färg på fasaden)
 • Ändra användningen av en byggnad (till exempel från bostad till förskola)
 • Sätta upp skyltar
 • Bygga ett plank, högt staket eller mur över 50 cm hög

Ansökan/anmälan:

Självservice - Bo och bygga

 

Hur mycket får jag bygga på min tomt?

Delar av Upplands-Bro kommun är planlagd. Det betyder att det finns detaljplaner eller områdesbestämmelser som reglerar hur mycket och hur du får bygga. Vill du veta vad som gäller för just din fastighet - kontakta bygglovsavdelningen eller så hittar du detaljplanen via vår kartalänk till annan webbplats! Om du skickar e-post, skriv vilken fastighet det gäller och till vilken adress vi ska skicka materialet. Om du ringer, ha gärna aktuell fastighetsbeteckning i beredskap så kan du få svar fortare.

Får man bygga i tomtgräns?

Vanligtvis står det i planbestämmelserna hur nära tomtgränsen du får bygga.

Gamla ritningar på ditt hus

Du kan beställa kopior på handlingar som finns i kommunens arkiv. Kontakta kommunens kontaktcenter. Om du skickar e-post, skriv vilken fastighet det gäller och till vilken adress vi ska skicka materialet. Om du ringer, ha gärna aktuell fastighetsbeteckning i beredskap så kan du få svar fortare.

Vilka handlingar krävs för min ansökan?

 • Ett (1) exemplar av ansökan
 • En (1) omgångar av alla ritningar. Det gäller planritningar, fasader, sektioner, situationsplan, beroende på vad det är för åtgärd. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. Alla handlingar ska vara enkelsidiga

Folder om tillbyggnad av en- och tvåbostadshusPDF

Vad är "fackmannamässiga" ritningar?

Ritningarna till en bygglovansökan ska vara fackmannamässigt utförda. Du får själv göra din bygglovritning, kravet är dock att den utförs på ett fackmannamässigt sätt. Vi råder dig att anlita en fackman, som kan hjälpa dig med mycket mer än bara ritningar, t.ex. välja hustyp som passar på just din tomt och för området, visa hur hänsyn ska tas till befintliga vegetations- och markförhållanden samt lokal tradition. Minimikravet för fackmannamässighet är dock att ritningarna ska vara:

 • Ritade med linjal
 • Måttsatta
 • Skalenliga
 • Svart-vita och kontrastrika (för att möjliggöra arkivering)
 • Dessutom ska förslaget vara genomprojekterat. Det innebär bl.a. att:
 • takfötter och andra konstruktiva detaljer måste ha en viss tjocklek för att kunna byggas
 • marklinjer ska redovisas — befintliga och nya. Dessa ska även möta varandra för att kunna säkerställa att lutningar blir genomförbara utformningsmässigt och kan bedömas i en prövning.

Exempelritningar

Ritningar som krävs

De ritningar som behövs för att bedöma en bygglovansökan är i normalfallet: fasadritningar på berörda fasader (hela fasader för att en helhetsbedömning ska kunna göras), planritning, sektion och situationsplan. För nybyggnad och tillbyggnad av bostadshus kan det i vissa fall också behövas en markplaneringsritning.

Vart ska jag skicka min ansökan?

Du är välkommen med din ansökan via post till:

Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 Kungsängen

Eller mejla till: bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

Du kan också lämna in din ansökan i kommunens kontaktcenter på Furuhällsplan 1 i Kungsängens centrum.

Hur får jag tag på min handläggare?

Du når din handläggare via telefon men det går också bra att skicka e-post.

Vem beslutar om bygglov?

Bygg- och miljönämnden fattar beslut i vissa principiellt viktiga ärenden. Nämnden har sammanträde cirka en gång i månaden. För många typer av ärenden har nämnden överlåtit (delegerat) rätten att fatta beslut till bygglovsavdelningens tjänstemän.

Läs mer hos Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-06-12