Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Matavfall

Varje år slänger varje person i snitt 70 kilo matavfall. Av dessa beräknas 28 kilo per person och år vara mat som hade kunnat ätas istället för att slängas. Det behöver inte gå till spillo! Matavfallet innehåller både energi och näring och kan istället omvandlas till biogas och biogödsel.

 

Miljömål

Ett av Sveriges miljömål är att minst 50% av matavfallet ska lämnas till biologisk behandling 2018. Det bidrar till både minskad växthuseffekt genom att vi gör biogas som ersätter fossila bränslen, samt att vi minskar behovet av konstgödsel och återför näringsämnen till odlingsmark.

Sortera ut matavfall och klättra uppåt i avfallstrappan

EU har beslutat om en så kallad avfallstrappa, som anger i vilken ordning vårt avfall ska tas hand om. 

I första hand ska vi minimera uppkomsten av avfall.

Men när avfallet ändå har uppstått ska det återanvändas, som t.ex. att ge bort kläder och föremål som man inte använder längre. 

När återanvändning inte är möjligt ska vi återvinna materialet, som t.ex. förpackningar och därefter återvinna energin genom förbränning.

Om inga av ovanstående alternativ är lämpliga är deponi (soptipp)sista utvägen.

Upplands-Bro kommun strävar efter att vara så högt upp i trappan som möjligt. Dina hushållssopor genomgår energiåtervinning och matavfallet återvinns genom rötning.

Rötat matavfall ger större miljövinster än om matavfallet skulle komposteras eller förbrännas och detta leder i sin tur till att vi hamnar högre upp i avfallstrappan.

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall
08-581 690 00
va.avfall@upplands-bro.se

VA-jour
070-235 21 06

Kundtjänst för slam och fett
08-558 061 60
slamtomning@relita.se
Jourtelefon: 0771-10 35 00

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-01-05