Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Hushållssopor

​Hämtning av kärl- och säckavfall

Det du slänger i ditt sopkärl eller i din sopsäck kallas för kärl- och säckavfall. För insamlingen av hushållsavfall anlitar kommunen Ragn-Sells AB. På Högbytorp i Bro lastas avfallet om till lastbil med släp och transporteras sedan till Brista förbränningsanläggning i Märsta där det eldas upp. Av energin i avfallet produceras värme, ånga och el.

Kontaktcenter VA & avfall

Har du frågor om abonnemang, avgifter, fakturor eller annat som hänger samman med sophämtningen ring till kommunens kontaktcenter VA & avfall på telefonnummer: 08-581 690 00.

Hämtning för boende med eget abonnemang

Hämtning av hushållssopor utförs normalt en gång varannan vecka mellan kl 06.30 och 17.00. Senare hämtning, fram till kl 22.00 kan förekomma.

Kärlet ska under hämtningsdagen vara utställt innan kl. 06:30 med hjulen mot gatan och så nära sopbilens angöringsplats att det lätt kan dras mot bilen och hämtning underlättas.

Hämtning fritidsboende

Fritidsboende har hämtning vecka 16 till och med vecka 41. Kärltömning sker en gång varannan vecka. Glesare hämtning, en gång per månad, förutsätter sortering eller kompostering av matavfall. För fritidsboende på öarna gäller särskilda villkor med veckohämtning. Hämtningen av hushållssopor på öarna utförs av Ekerö Rederiet AB som är underentreprenör för RenoNorden.

Avfallskärl och säckar

Du kan välja grönt kärl av följande storlekar: 140 liter, 190 liter, 240 liter och 370 liter för restavfall samt 140 liters brunt kärl för matavfall. Kärlen ingår i avfallsavgiften men fastighetsägaren/ abonnenten ska se till att kärlen rengörs.

Du kan byta kärlstorlek och hämtningsintervall gratis en gång per år.

Om du vet att du kan få tillfälliga extrasopor kan du i förväg beställa hämtning av extrasäck som du ställer bredvid sopkärlet. Säken hämtas tillsammans med en ordinarie sophämtning. Beställning sker hos kommunens kontaktcenter VA & avfall.

Hämtning för boende i flerbostadsområde

Sophämtningen sker på en mängd olika sätt. I många flerbostadsområden finns kärl för förpackningsavfall och tidningspapper. Fastighetsbolaget eller bostadsrättsföreningen är ansvarig för avfallsfrågorna i fastigheten.

Hämtning från företag och verksamheter

Städsopor, toalettsopor och matavfall ska hanteras på samma sätt som hushållssopor och hämtas av kommunens entreprenör. Frågor om abonnemang, utformning av hämtställen, avgifter mm handläggs av kommunens kontaktcenter VA & avfall.

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall
08-581 690 00
va.avfall@upplands-bro.se

VA-jour
070-235 21 06

Kundtjänst för slam och fett
08-558 061 60
slamtomning@relita.se
Jourtelefon: 0771-10 35 00

Relaterade länkar

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-02-02