Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Frågor och svar

Sophanteringen

 

- Kostar det något att byta kärlstorlek eller hämtintervall (abonnemangsbyte)?

Ett byte av kärlstorlek och hämtintervall per år ingår i abonnemanget. För ändringar därutöver tas en avgift om 200 kr per gång. 

- Mina sopor har inte blivit tömda när de ska, trots att kärlet var rätt placerat och utställt i tid, vad gör jag?

Ring kontaktcenter så skickar de ut bilen för att tömma era sopor. Sopbilschauffören kan helt enkelt ha missa er tunna.

- Kan man ansöka om uppehåll i sophämtning för en period, till exempel vid en utlandsvistelse?

Man kan ansöka om dispens för uppehåll i avfallshämtning om perioden fastigheten inte kommer nyttjas är sammanhängande, minst 6 månader.

Ansökan måste inkomma senast 1 månad innan önskad period startar. Dispensansökan erläggs med handläggningsavgift enligt kommunens taxa. Ansökningsblankett finns i blankettarkivet.

- Jag får så lite sopor i min tunna, kan jag ha tömning endast 1 gång per månad?

Tömning endast 1 gång per månad kräver att du komposterar ditt matavfall eller utsorterar det för separat insamling. Om du anslutar dig till matavfallsinsamling kan du välja vilket tömningsintervall vill du ha, utan någon extra avgift.

Innan du startar komposteringen ska du skicka en komposteringsanmälan till kommunens bygg- och miljöavdelning. Kommunen bedömer därefter om din kompostanläggning uppfyller ställda krav ur miljö- och olägenhetssynpunkter.

Ansökningsblankett finns i blankettarkivet.

- Vilken är den vanligaste storleken på en soptunna?

De flesta som bor i en- och tvåfamiljshus har 140 eller 190 liters kärl.

- Min soptunna luktar illa och är smutsig!

Svar: Att tvätta avfallskärlet är fastighetsägarens ansvar. Man kan även beställa tvätt av kärl via Ragn-Sells kundtjänst mot kostnad: tel. 08-795 47 40.

- Jag och min granne vill dela soptunna, går det?

Två eller fler grannar kan dela abonnemang med gemensamma kärl för restavfall och matavfall.

Vid delat abonnemang reduceras abonnemangsavgiften för hushållen, dock blir grundavgift oförändrad.

Ansökningsblankett finns i blankettarkivet.

- Min soptunna är trasig, vad gör jag?

Ring kontaktcenter och anmäl att ditt avfallskärl är trasig. Ragn-Sells kommer ut och byter ut ditt trasiga kärl till annat lagat kärl. Detta ingår i abonnemanget.

- Vi ska till vårt fritidshus över julhelgen, där vi bara har tömning av sopor på sommarhalvåret, måste vi starta ett helårsabonnemang?

Vid enstaka tillfällen kan man beställa en extratömning. Ring kontaktcenter för beställning och prisuppgift.

- Jag glömde ställa ut min soptunna och kommer inte att klara mig till nästa tömning, vad gör jag?

Ring kontaktcenter och beställ extratömning mot kostnad. Ett annat billigare och miljövänligare alternativ, är att efter beställning hos kundtjänst lägga en extra säck på/ bredvid kärlet till nästa ordinarie tömning. Detta kostar 44 kr per säck.

Flyttar

- Jag ska flytta och vill säga upp mitt sopabonnemang, hur gör jag?

Kontakta kontaktcenter VA & avfall. Meddela nya ägarens namn och personnummer, flyttdatum samt adressen du flyttar till.

Abonnemanget förs över på köparen, man låter avfallskärlet stå kvar på fastigheten. Om köparen vill ha annan kärlstorlek eller nytt hämtintervall får de höra av sig till kundcenter.

Övrigt avfall

- Jag behöver slamtömning, var vänder jag mig?

Kommunens entreprenör är Relita AB, tel: 08-558 061 60

- Jag har ett gammalt kylskåp jag vill bli av med, var vänder jag mig?

Du kan lämna vitvaror avgiftsfritt på kommunens kretsloppscentraler.

Om du har problem med frakt dit kan du beställa hämtning vid tomtgräns via kundtjänst. Vitvaror hämtas torsdagar, udda veckor, kostnad 238 kr per st. Faktureras i efterskott.

Man kan även beställa hämtning av grovavfall för 250 kr per en kubikmeter. Grovavfallet i lösmängd ska vara buntat eller förpackat i för lastningen lämpligt emballage.

- Jag har ett fritidshus i kommunen och brukar ta med mig soporna hem till stan, är det okej?

Nej. Hushållsavfall ska lämnas till det insamlingssystem kommunen tillhandahåller. Att transportera sitt hushållsavfall själv är inte tillåtet.​

Återvinningsstationer

- Det är fullt och/eller skräpigt på återvinningsstationen, var klagar jag?

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) har hand om tömning och städning av återvinningsstationerna. Ring deras kundtjänst: 0200-88 03 11 eller gör en anmälan på deras hemsida www.ftiab.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

- Vad betyder producentansvar?

Producentansvar innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter och de kostnader som är kopplade till detta. 

Producentansvar finns för närvarande på returpapper, tidningar och liknande, förpackningar, elektriskt och elektroniskt avfall, däck, batterier och bilar.

Ekonomi

- Det står "grundavgift per år, villahushåll" på min faktura, vad betyder det och vad innebär det?

En del i kommunal avfallsavgift utgörs av en grundavgift. I grundavgiften för villahushåll ingår fasta kostnader för kretsloppscentraler med insamlig och hantering av farligt avfall samt administrativa kostnader som planering, fakturering och information.

- Hur ofta blir jag fakturerad min sophämtning?

Som permanent boende i en- och tvåfamiljshus blir du fakturerad varannan månad. Fakturorna förfaller den sista vardagen varje jämn månad.

Fritidshus med tömning vecka 16 till 41 faktureras för hela perioden i maj.

- Jag har fått ett inkassokrav, har jag fått en "prick" nu?

Nej. Betala in fakturan så snart som möjligt. Vid betalningsproblem, ring kontaktcenter för att diskutera betalningen, eventuellt kan anstånd ges.

- Jag äger en fastighet, men har hyresgäst. Vem ska betala sophämtningsavgiften?

Det är alltid fastighetsägarens skyldighet att betala sophämtningen. Vi kan skicka fakturan till hyresgästen om ni överenskommit om detta. Vid utebliven betalning faller alltid skyldigheten att erlägga betalning på just fastighetsägaren.

- Jag betalade min faktura för sent, blir jag debiterad dröjsmålsränta?

Vi debiterar dröjsmålsränta enligt gällande räntelag (diskonto + 8 %). Beloppet tas ut på nästkommande faktura.

- Vad betyder "gångavstånd t ex 10,1-20 m"?

Med gångavstånd menas att kommunens entreprenör Ragn-Sells AB, behöver gå in på er fastighet och hämta soptunnan. För detta merarbete tar man ut en extra avgift.

Avgiften är indelad i olika intervall och utfaller när avståndet mellan hämtfordonets angöringsplats och behållarplatsen överstiger 3 m.


Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall
08-581 690 00
va.avfall@upplands-bro.se

VA-jour
070-235 21 06

Kundtjänst för slam och fett
08-558 061 60
slamtomning@relita.se
Jourtelefon: 0771-10 35 00

Relaterade länkar

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-02-02