Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Återvinningsstationer

Bild: Återvinningsstation

Var kan man lämna sina tidningar och förpackningar?

Om man bor i ett bostadsområde med sorteringsbehållare för tidningar och olika förpackningar så använder man lämpligen fastighetens insamlingssystem. I ett område som saknar så kallad fastighetsnära insamling vänder man sig till närmaste återvinningsstation.

Webbkartan

I Upplands-Bro kommun finns återvinningsstationer på följande platser, se webbkartan nedan. Använd webbkartan för att se mer information genom att klicka på i-knappen i menyraden och sedan på stationen.

Vem ansvarar för vad?

För återvinningsstationernas placering, utseende, drift och skötsel ansvarar de olika förpackningsproducenterna som via sina materialbolag samarbetar under namnet Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI AB).

Synpunkter och klagomål på skötseln av stationerna ska framföras till kundtjänsten hos FTI, tel 0200-88 03 11. Du kan också besöka FTIs hemsida att få mera information om Förpacknings- och Tidningsinsamlingen i Sverige, klicka på länken nedan.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB - FTI ABlänk till annan webbplats

Du kan se när din återvinningsstation töms och städas.  

Följ länken i högerspalten till FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingens) sida för mer information.

Sorteringsanvisningar:

(Fullständiga sorteringsanvisningar finns i kommunens miljöalmanacka)

Tänk på att alla förpackningar ska vara tömda och rengjorda. Förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen åt; sortera förpackningarna efter det viktmässigt dominerande materialet. Stora förpackningar som inte går ner i behållarna på återvinningsstationen lämnas till kommunens kretsloppscentraler.

Plastförpackningar

Exempel: flaskor, burkar, dunkar, bärkassar, plastpåsar, refillpaket, plastfolie och -film. Medhavda plastbärkassar får läggas bland plastförpackningar. Plastflaskor med pant lämnas i butiker.

Pappersförpackningar

Exempel: mjölk- och juicepaket, hundmatsäckar, sockerpåsar, pastapaket, presentpapper, skokartonger, toarullar och wellpapplådor.Tidningar, reklamblad och liknande läggs i behållaren för tidningar.

Metallförpackningar

Exempel: konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, dryckesburkar utan pant, penseltorra färgburkar och aluminiumfolie och aluminiumformar. Dryckesburkar av aluminium lämnas mot pant i butik.

Glas

Exempel: flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas. 33 och 50 cl returflaskor lämnas mot pant i butiker.

Tidningar och trycksaker

Exempel: tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och broschyrer lämnas i behållare för tidningar/returpapper. Ta bort eventuella plastomslag runt tidningar och reklam.

Obs! Kuvert ska inte läggas bland tidningarna utan slängs i hushållssoporna, pga limet som det försluts med.

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall
08-581 690 00
va.avfall@upplands-bro.se

VA-jour
070-235 21 06

Kundtjänst för slam och fett
08-558 061 60
slamtomning@relita.se
Jourtelefon: 0771-10 35 00

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-01-04